Vakantiegeld uitbetalen aan je personeel: fiscale aspecten en slimme aanpakken

Naast het harde werken, hoort natuurlijk ook af en toe vakantie. Heerlijk met een drankje in de zon genieten, lekker uitrusten, of een actieve wandelvakantie, het kan allemaal. Je hebt naast het recht op vakantiedagen ook recht op vakantiegeld. Dit wordt ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag genoemd. Iedereen heeft hier recht op! Als ondernemer is het uitbetalen van vakantiegeld een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Vaak wordt dit eind mei uitgekeerd en berekend over het loon van 1 juni van afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. In sommige gevallen kan het vakantiegeld ook maandelijks worden gestort.

Vakantiegeld, wat houdt dat in?

Hoeveel vakantiegeld moet ik uitbetalen? Deze vraag wordt vaak gesteld door ondernemers met personeel. Je werknemer heeft recht op minimaal 8% vakantiegeld over het bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Je kan vakantiegeld alleen niet belastingvrij uitkeren. Hier moet altijd loonheffing over worden ingehouden. Vakantiegeld is namelijk een vorm van inkomen voor je werknemer. Dat betekent dus dat hierover inkomstenbelasting moet worden betaald.

Vakantiegeld en belastingen 

In Nederland kennen wij twee belastingschijven. Wanneer jij meer verdient, betaal je ook meer belasting. In 2024 geldt tot € 75.518 het belastingtarief van 36,97%. Vanaf € 75.518 betaal je 49,5% belasting over jouw inkomen. Jouw vakantiegeld komt boven op je inkomen en daarom bestaat er de kans dat je in het hoogste tarief valt. Het kan dus zijn dat jouw vakantiegeld volledig in een bepaalde belastingschijf valt of voor een deel in een schijf en het andere deel in de andere schijf.

Het bijzondere tarief

Maar voor vakantiegeld geldt het bijzondere tarief. Vakantiegeld is namelijk voor de Belastingdienst een ‘Bijzondere Beloning'. Dit betekent dat er naast het standaard belastingtarief, ook een verrekenings-percentage voor de loonheffingskorting geldt. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van het jaarloon van de werknemer. Je telt dit uiteindelijk boven op het standaard tarief. In de tabel hieronder vind je de verrekenings-percentages voor de loonheffingskorting van 2024.  

Jaarsalaris

Percentage voor verrekening

Tot € 11.778

0%

€ 11.778 tot € 12.410

-8,43%

€ 12.410 tot € 22.982

-31,43%

€ 22.982 tot € 24.813

-2,47%

€ 24.813 tot € 38.099

4,16%

€ 38.099 tot € 75.519

13,14%

€ 75.519 tot € 134.930

6,51%

Vanaf € 134.930

0%

 

Rekenvoorbeeld: 

Jan verdient € 2.500 bruto per maand. Per maand bouwt Jan dus 8% van € 2.500 = € 200 vakantiegeld op. Over een heel jaar is dat dus 12 x € 200 = € 2.400. Bijna een maandsalaris dus. Maar er komt helaas een stuk minder hiervan daadwerkelijk op Jan zijn bankrekening te staan. Over dit bedrag moet Jan namelijk nog belasting gaan betalen. 

Jan zijn bruto jaarsalaris is 12 x € 2.500 = € 30.000. Met het vakantiegeld daarbovenop wordt het € 32.400, waarmee het in de eerste belastingschijf valt. Het vakantiegeld van € 2.400 wordt daarom met 36,97% belast. Dat is dan dus € 887,28. Het verrekeningspercentage is 4,16% en wordt dus € 62,93. Wat betekent dat van Jan zijn bruto vakantiegeld van € 2.400 nog € 2.400 - €887,28 - € 62,93 = € 1.449,97 netto overblijft. Jan betaalt dus in totaal 41,13% belasting over zijn vakantiegeld.

Maandelijks of jaarlijks? 

Veel werknemers hebben vaak de voorkeur om jaarlijks hun vakantiegeld te ontvangen. Ze hebben automatisch een spaarpot die ze jaarlijks één keer mogen openbreken. Toch zitten er wel een aantal voordelen aan om het vakantiegeld maandelijks uit te keren aan je werknemers. Je moet dit wel eerst vastleggen in de arbeidsovereenkomst of cao. Ook moet je het apart op de loonstrook zetten. We zetten de voordelen hieronder op een rijtje: 

  • Je spreidt (logischerwijs) de betaling van het vakantiegeld uit over twaalf maanden per jaar. Dit zorgt ervoor dat je in mei / juni geen aanslag hoeft te plegen op je cashflow / liquiditeit. Op het moment dat het aantal werknemers groeit binnen jouw onderneming wordt dit voordeel alleen maar groter. Want al die werknemers die allemaal recht hebben op 8% vakantiegeld van hun brutoloon kan dit bedrag een flinke uitgave zijn.
  • Naast dat je let op de liquiditeit van jouw onderneming, zorg je er ook voor dat er bij een eindafrekening minder uitgekeerd hoeft te worden. In bepaalde branches is een groot verloop van personeel gebruikelijker en is het maandelijks uitkeren al gebruikelijker. Wanneer jouw werknemer namelijk uit dienst treedt, moet je het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen. Bij maandelijks uitbetalen heb je hier dan geen last van. 
  • De werkgevers hebben hierdoor meer flexibiliteit om zelf een keuze te maken om de vakantie te boeken, aangezien ze het hele jaar hier al zelf een spaarpotje voor op kunnen bouwen in plaats van dat ze in juni pas bij het geld kunnen. Ze kunnen nu makkelijker in oktober, mei of januari op vakantie, mits ze wel het geld elke maand netjes opzij leggen. 

Veel voorkomende fiscale vraagstukken en valkuilen

Naast de standaard situatie, zijn er toch nog andere situaties, zoals een zieke werknemer, overwerken en geen vakantiegeld uitkeren. 

Te laat of te weinig vakantiegeld 

Voorkom een boete. Wanneer je problemen hebt met het uitbetalen van vakantiegeld, kan je een boete verwachten. Het is daarom verstandig om alvast per maand vakantiegeld voor je werknemers te reserveren. 

Geen vakantiegeld uitkeren 

In de cao kan je opnemen dat een werknemer geen recht heeft op vakantiegeld. Verdient jouw werknemer meer dan drie keer het wettelijk minimumloon? Dan kan je afspreken dat je geen of een lager bedrag aan vakantiegeld uitbetaalt. Hierover moet je van tevoren wel de afspraken op papier zetten. 

Overwerken en vakantiegeld 

Op het moment dat jouw werknemer meer uren aan het werk is dan in het contract is opgenomen, wordt soms ook over die uren vakantiegeld opgebouwd. Wanneer jouw werknemer bijvoorbeeld een nulurencontract heeft of een deeltijd werknemer en hij of zij maakt meer uren dan in het contract staat, wordt hierover ook vakantiegeld opgebouwd. Maar wanneer jouw werknemer fulltime in dienst is en overwerkt, bouw je hierover geen extra vakantiegeld op. 

Zieke werknemer en vakantiegeld 

Is jouw werknemer langdurig ziek geweest en heeft daarom maar 70% van het loon gekregen via een uitkering? Met een bijstandsuitkering is het vakantiegeld 5% van de bruto-uitkering van het afgelopen jaar. Als je een WW-uitkering of Wajong-uitkering hebt, krijg je 8% van je totale bruto-uitkering in een jaar. Het percentage verschilt dus per soort uitkering.

Werknemer ontslaan 

Nog iets waar je op moet letten: wanneer jouw werknemer uit dienst treedt, moet je meteen het opgebouwde vakantiegeld over de laatste periode betalen. Dit betaal je uit bij het laatste salaris. Het kan dus verstandig zijn om bij elke salarisuitbetaling alvast 8% opzij te zetten, zodat je hier later geen problemen mee krijgt. 

Veranderd belastingtarief

In 2023 is het belastingstelsel veranderd. Sindsdien is het zo ingericht dat lagere inkomens meer vakantiegeld ontvangen. Hogere inkomens zijn er juist op achteruitgegaan. Het keerpunt ligt bij een inkomen van rond de € 3.000. Op het moment dat je minder dan dat bedrag verdient, ga je er dus qua vakantiegeld op vooruit. Deze veranderingen in het bedrag van het vakantiegeld hebben niets te maken met jou als werkgever, maar met de belastingregels: de loonheffingskortingen. 

Tot slot

Het is belangrijk dat je de regels over het vakantiegeld weet en hier goed mee om gaat. Zo voorkom je dat je later rond mei / juni in de problemen komt met het uitbetalen van het vakantiegeld. Of wil je toch liever af zijn van die hoge kosten die ieder jaar terugkomen? Firm24 helpt je graag om voor jou het beste plan op te stellen! Plan een gratis gesprek in met een van onze adviseurs.

Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.
Bijgewerkt op 20 maart 2024
Gepubliceerd op 12 maart 2024

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24