Kennisbank

Aandeelhoudersgeschil? Los het zo snel mogelijk op!

Wanneer mensen samenwerken ontstaan helaas regelmatig meningsverschillen, ruzies of discussies. Zo dus ook tussen de aandeelhouders binnen een onderneming. Samenwerken is vaak positief en leidt tot betere resultaten, tot het moment er een aandeelhoudersconflict ontstaat. Een aandeelhoudersconflict kan de onderneming veel schade opleveren en moet daarom zo snel mogelijk worden opgelost! In dit artikel lees je de belangrijkste informatie over een aandeelhoudersgeschil. 

Wat is een aandeelhoudersgeschil? 

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) heeft een belangrijke taak binnen een BV of een NV. De AVA neemt besluiten, stelt jaarrekeningen vast en moet bepaalde bestuursbesluiten goedkeuren. De AVA moet daarom goed functioneren binnen de onderneming. Alleen soms komt het voor dat de aandeelhouders het niet met elkaar eens zijn, waardoor een aandeelhoudersconflict ontstaat. Een aandeelhoudersgeschil kan zorgen voor veel schade en continuïteit van de onderneming in gevaar brengen. Zo’n geschil moet daarom zo snel mogelijk worden opgelost. Onze advocaten willen je daar graag bij helpen, klik hier om een afspraak te maken!

Wat zijn mogelijke oorzaken voor een aandeelhoudersgeschil? 

Ondernemen met meerdere personen is vaak handig en succesvol. Je kan overleggen, staat er niet alleen voor en je kan samenwerken en elkaars talenten benutten. Jullie zijn het alleen niet altijd met elkaar eens en samenwerken gaat daarom niet altijd goed. Soms ontstaat er een conflict tussen aandeelhouders. Er kan sprake zijn van tegengestelde meningen, botsende karakters van aandeelhouders en dat de meerderheidsaandeelhouder geen enkele rekening houdt met de belangen van een minderheidsaandeelhouder. De minderheidsaandeelhouder wordt dan als het ware genegeerd of zelfs weggepest. Dit zijn allemaal mogelijke oorzaken voor een aandeelhoudersgeschil. Laat het uitkopen van een minderheidsaandeelhouder regelen door Firm24!

aanhoudersgeschil

Oplossing voor een aandeelhoudersgeschil

Voor de toekomst van je onderneming wil je een aandeelhoudersgeschil altijd zo snel mogelijk oplossen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen: 

Onderling overleg of het treffen van een schikking

De meest gewenste oplossing is dat de partijen er proberen onderling uit te komen, eventueel met bijstand van een advocaat. Hierbij is geen kostbare procedure nodig, het kost niet veel tijd en de continuïteit van de onderneming blijft het meest stabiel. Een advocaat kan vaak object naar het aandeelhoudersconflict kijken en proberen jullie weer op hetzelfde pad te krijgen, zonder dat emotie de overhand voert tijdens het overleg. 

Wettelijke geschillenregeling

Op het moment dat een aandeelhouder van een aandeelhouder af wilt, heb je twee mogelijke opties: uittreding en uitstoting: 

  • Uitstoting: één of meer aandeelhouders vraagt/vragen de rechter een aandeelhouder te dwingen zijn aandelen te verkopen, waardoor hij ‘gedwongen’ moet vertrekken. 
  • Uittreding: de aandeelhouder die wilt stoppen vraagt de rechter de andere aandeelhouder te dwingen om zijn aandelen te kopen, waardoor hij vertrekt. 

Voor beide verzoeken moet een goede reden zijn. De rechter beslist uiteindelijk of het verzoek wel of niet moet worden toegewezen. Een redenen voor de toewijzing is dat de aandeelhouder de belangen van de onderneming zodanig schaadt dat hij redelijkerwijs geen aandeelhouder meer kan zijn doordat de besluitvorming wordt belemmerd en de continuïteit van de onderneming wordt bedreigd. Wanneer jullie het nog niet eens zijn over de prijs van de aandelen, dan wordt ook de prijs van de aandelen door de rechter bepaald op advies van een deskundige. 

Statutaire geschillenregeling 

Vaak wordt ook een geschillenregeling vastgelegd in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst. Waarbij je mag afwijken van de wettelijke geschillenregeling. Je kan dan bepalen dat een geschil wordt beslecht door een bindend advies of arbitrage in plaats van door de gewone rechter. In een aandeelhoudersovereenkomst kan je eventueel ook een aanbiedingsplicht opnemen of bepalen hoe de waarde van de aandelen wordt bepaald. Firm24 helpt je graag bij het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst, klik hier! 

Enquêteprocedure bij de ondernemingskamer 

De verzoeker van een enquêteprocedure kan aan het hof vragen om onderzoek te doen naar de gang van zaken en het beleid van een onderneming. Het hof is een hogere rechter waar je onder andere in hoger beroep kan gaan. Het hof kan dan meteen voorzieningen bedenken en treffen waardoor de onderneming zijn continuïteit behoudt. Met een enquêteprocedure kan je daarom aandeelhoudersconflicten binnen de onderneming doorbreken en werken aan een oplossing voor het aandeelhoudersgeschil. Vaak zorgt een enquêteprocedure ervoor dat er alsnog een goede regeling komt. 

Ruziesplitsing

Wanneer twee aandeelhouders beiden 50% van de aandelen bezitten in de onderneming is het ook een mogelijkheid om het aandeelhoudersgeschil te beëindigen met een ruziesplitsing. De bestaande onderneming stopt hierdoor te bestaan en gesplitst in twee nieuwe ondernemingen. In de nieuwe ondernemingen worden de aandeelhouders dan elk weer aandeelhouder. Een notariële akte is hiervoor vereist. Via Firm24 kan je de ruziesplitsing regelen, klik hier! 

Advies gesprek

Ten slotte (aanrader)

Is er binnen jouw onderneming sprake van een aandeelhoudersgeschil en wil je dit graag zo snel en goed mogelijk oplossen? Firm24 helpt jou hier graag bij! Plan binnen 48 uur een intakegesprek in met één van onze advocaten en krijg een offerte op maat voor het aandeelhoudersgeschil. Klik hier om een afspraak te maken! 

Gepubliceerd op 29 maart 2024
Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24