Kennisbank

Arbeidsconflict oplossen via arbeidsmediation

Af en toe kan een gezonde discussie op de werkvloer zorgen voor betere resultaten. Wanneer echter door de meningsverschillen een slechte sfeer gaat ontstaan, kan dit de oorzaak zijn voor het minder goed presteren van de werknemers. Een arbeidsconflict heeft invloed op het werk en daarom is het van belang dat dit conflict zo snel mogelijk opgelost wordt. Partijen kiezen hiervoor steeds vaker voor arbeidsmediation. In dit artikel lees je de belangrijkste informatie over arbeidsmediation.

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is een manier om een arbeidsconflict op te lossen. De partijen voeren samen gesprekken met een onafhankelijke en onpartijdige derde persoon, de mediator. De mediator begeleidt de partijen bij de gesprekken met als doel dat de partijen gezamenlijk een oplossing vinden voor het conflict. De mediator zorgt dat rekening wordt gehouden met de wederzijdse belangen van beide partijen en dat de partijen uiteindelijk zelf tot een duurzame oplossing komen. Een arbeidsverhouding is ten slotte een duurzame vertrouwensrelatie. De partijen hebben zelf de uitkomst van het arbeidsconflict in de hand, in plaats van dat een rechter (of andere derde) hierover beslist. Hiervoor moet de mediator natuurlijk wel verstand van het arbeidsrecht hebben zodat de partijen zo goed mogelijk begeleid worden. Het arbeidsrecht is erg complex, dus het is van belang dat de mediator deskundig is!

Wanneer is er sprake van een arbeidsconflict?

Bijna iedereen heeft wel eens een discussie of een meningsverschil. Dat is niet erg, we zijn allemaal mensen en hebben nou eenmaal een eigen mening. Als dit op de werkvloer gebeurt is er niet meteen sprake van een arbeidsconflict. Een arbeidsconflict ontstaat pas wanneer het daadwerkelijk een negatieve invloed heeft op het werk. Denk hierbij aan vaak ziek melden van de werknemer of een moeizame relatie tussen de werknemer en werkgever.

Wat zijn de verschillende mogelijkheden rondom arbeidsmediation?

Bij een arbeidsconflict kan mediation worden ingezet. Hierbij zijn twee uitkomsten mogelijk: herstel van de arbeidsrelatie (herstel mediation) of verbreken van de arbeidsrelatie (exit-mediation). Tijdens het mediationtraject blijkt welke van de twee uitkomsten het beste voor jullie conflict is.

magneet

Herstel mediation

Bij herstel mediation kiezen de partijen voor het herstel van de arbeidsrelatie. Vaak is het conflict nog niet op een rustige manier uitgesproken waarbij er gekeken wordt wat precies aan de hand is. Door wel rustig met elkaar te praten, op neutraal terrein bij de mediator, wordt vaak snel duidelijk wat er precies speelt en hoe je dit samen kan oplossen. Hierbij zorgt de mediator ervoor dat de beide partijen evenveel aan bod komen, waardoor ruimte ontstaat voor een normaal gesprek waarna de partijen weer samen verder kunnen. Het is belangrijk dat de partijen tijdens de gesprekken geven en nemen, want anders is het niet mogelijk om tot een duurzame oplossing te komen.

Exit-mediation

Bij exit-mediation kiezen de partijen ervoor om uit elkaar te gaan. In sommige gevallen is het beëindigen van de werkrelatie de beste oplossing bij een arbeidsconflict. De mediator leidt in zulke gevallen de onderhandelingen over de voorwaarden waarop de partijen uit elkaar gaan. De partijen maken uiteindelijk afspraken met elkaar die in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst vastgelegd worden. Dit wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd, waarbij de werkgever en werknemer op een vriendelijke manier uit elkaar gaan. De rechter is hierbij dan niet nodig!

Vrijwilligheid

Een belangrijk kenmerk van mediation is vrijwilligheid. Dit houdt in dat deelname aan de mediation alleen vrijwillig plaatsvindt en dat de partijen en mediator op elk moment kunnen besluiten om te stoppen met de mediation. Vrijwilligheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Zolang de meditation duurt, wordt van beide partijen en de mediator een volledige inzet verwacht.

Vertrouwelijk

Een ander belangrijk kenmerk van mediation is vertrouwelijkheid. Vertrouwelijkheid houdt in dat voor zowel de partijen als de mediator alle informatie in het kader van de mediation vertrouwelijk is en blijft. Op het moment dat de partijen door middel van de mediation niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen en daarom kiezen voor een gerechtelijke procedure, mag de inhoud van de mediationgesprekken niet naar buiten gebracht worden! Partijen kunnen gezamenlijk wel uitzonderingen maken op de geheimhoudingsplicht.

Voordelen van arbeidsmediation

  • Snelheid: meestal bestaat een mediationtraject maar uit enkele gesprekken waardoor het conflict sneller wordt opgelost dan wanneer de gerechtelijke procedure wordt gevolgd.
  • Kosten: in het algemeen zijn de kosten van mediation veel lager vergeleken de kosten van de gerechtelijke procedure.
  • Inspraak van de partijen zelf: bij mediation hebben jij en de andere partij zelf inspraak bij het vinden van de oplossing van het conflict. Terwijl bij de gerechtelijke procedure de rechter zelf beslist.
  • Prettige verhouding: mediation is informeel, waardoor de verhoudingen tussen de partijen vaak prettig blijven of het arbeidsconflict op een goede manier afgesloten wordt.

Nadelen van arbeidsmediation

  • Mediator: de taak van de mediator is het begeleiden van het gesprek en kan dus geen oplossing afdwingen. Het vinden van een oplossing van het conflict is daarom afhankelijk van de houding en inzet van beide partijen.
  • Mislukte mediation: wanneer de mediation is mislukt, is vaak toch nog een gerechtelijke procedure nodig om toch tot een oplossing te komen.

Hoe eindigt de arbeidsmediation?

De mediator zal aan het einde van de mediation een overeenkomst opstellen waarin de beide partijen zich kunnen vinden. Hij moet de afspraken tussen de partijen deugdelijk in de overeenkomst vastleggen. Het mediationtraject eindigt wanneer beide partijen deze overeenkomst hebben ondertekend. Het traject is ook geëindigd wanneer de mediator schriftelijk aan de partijen verklaart dat de mediation is beëindigd of wanneer één partij de andere partij en de mediator op de hoogte brengt van de beëindiging.

handen schudden

Ten slot (aanrader)

Lees hier een andere blog over arbeidsconflicten. Ook waarborgen we bij Firm24 kwaliteit. Wil jij in contact komen met een mediator die dezelfde normen en waarden heeft als onze bedrijfsvoering? Start dan een chat op met onze adviseurs. Zij helpen je graag verder. Klik hier!

Gepubliceerd op 14 maart 2024
Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24