Kennisbank

Alles wat jij moet weten over arbeidsongeschiktheid. Dit zijn de regels

Het is altijd spannend: voor het eerst werknemers aantrekken voor je onderneming. Niet alleen omdat het een mooi teken van groei is, of omdat je je project gaat delen met andere mensen uit de branche, maar ook omdat je niet altijd weet hoe je medewerkers in de loop der jaren blijken te functioneren. Bijvoorbeeld door ziekte kan het gebeuren dat werknemers niet langer kunnen werken en arbeidsongeschikt worden. Hoe ga je daarmee om als werkgever? Welke stappen zet je en hoe verloopt een dergelijk traject? Dat en meer lees je in dit artikel.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid wil zeggen dat je er niet toe in staat bent een beroep uit te oefenen. Je bent dan niet geschikt omdat je bijvoorbeeld fysieke beperkingen hebt waardoor je belemmerd wordt in je functioneren. Dit kan het gevolg zijn van ziekte, maar bijvoorbeeld ook van letsel door een (bedrijfs)ongeval. Denk bijvoorbeeld aan een schilder die door een ontsteking niet langer zijn arm volledig kan strekken, of iemand die zoveel rugklachten heeft dat hij of zij niet kan werken zonder voortdurend pijn te ervaren.

Hoe wordt arbeidsongeschiktheid bepaald?

Arbeidsongeschiktheid wordt altijd vastgesteld door specialisten van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), namelijk een arts en later mogelijk een arbeidsdeskundige. Door middel van een sociaal-medische keuring wordt beoordeeld in hoeverre iemand arbeidsongeschikt is. Deze keuring vindt plaats als (volledige) reïntegratie in de werkzaamheden na twee jaar ziekte niet mogelijk blijkt. De arts stelt vast van welke arbeidsbeperkingen sprake is, de arbeidsdeskundige kijkt (wanneer de arts heeft vastgesteld dat er sprake is van beperkingen) welke werkzaamheden een werknemer nog wel kan uitvoeren.

Een duim

Juridisch kader

Wet arbeidsongeschiktheid

In Nederland is de regeling omtrent arbeidsongeschiktheid vastgelegd in de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze ziet onder meer toe op de voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Anders dan vroeger wordt echter meer ingezet op werk naar arbeidsvermogen.

Rechten en plichten van beide partijen

Jij bent als werkgever er wettelijk toe verplicht samen met de werknemer gepaste alternatieve werkzaamheden te vinden waardoor de werknemer kan blijven functioneren binnen de onderneming. Van de werknemer wordt verwacht dat deze voldoet aan de eisen van re-integratie (onder meer een keuring door de bedrijfsarts en het UWV).

Wanneer komt er een advocaat aan te pas?

In sommige gevallen ontstaat er spanning tussen werkgever en werknemer wanneer er sprake is van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Mogelijk zijn beide partijen het niet eens over het overgebleven arbeidsvermogen of zijn de kosten voor de werkgever simpelweg te hoog en dreigt ontslag van de werknemer. In zulke gevallen komt juridische bijstand in beeld. Een van onze advocaten kan antwoord geven op onder andere de volgende vragen over je juridische positie:

  • Hoe lang moet ik loon doorbetalen aan een zieke werknemer?
  • Welke mogelijkheden voor ontslag zijn er binnen en na twee jaar ziekte?
  • Gelden er specifieke regels ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid binnen mijn sector?
Een checklist

Overzicht traject

Het traject in geval van arbeidsongeschiktheid ziet er als volgt uit:

  1. Je meldt bij de bedrijfsarts of de arbodienst dat een werknemer ziek is. Na 6 weken ziekte vindt er een gesprek plaats waarbij het arbeidsvermogen van de werknemer wordt ingeschat.
  2. In de zesde week worden afspraken gemaakt over re-integratie. Deze worden in een re-integratieverslag vastgelegd.
  3. Je stelt met de werknemer een plan van aanpak op voor de re-integratie. Dit gebeurt uiterlijk in de achtste week waarin de werknemer ziek is.

Is er sprake van langdurige ziekte?

  1. In de 42e ziekteweek maak je melding van langdurige ziekte.
  2. Na een jaar ziekte stel je samen met de werknemer een evaluatie op.
  3. In week 91 volgt een eindevaluatie.
  4. In week 93 wordt een re-integratieverslag samengesteld. Daarvoor dient de werknemer documenten aan over de re-integratie alsook medische informatie van de bedrijfsarts. De werknemer kan je vragen namens hem of haar de documenten aan te leveren aan het UWV (Let op! Je mag als werkgever nooit medische informatie delen, dat mag het UWV alleen van de werknemer zelf ontvangen).

Uitkering arbeidsongeschiktheid

Je werknemer kan een uitkering aanvragen bij het UWV wanneer je als werkgever niet langer loon doorbetaalt. Dit moet de werknemer uiterlijk in de 93e week van ziekte aanvragen. Van deze aanvraag ontvang je als werkgever een kopie.

Hulp nodig? We zijn er voor je!

Arbeidsongeschiktheid zorgt altijd voor complexe juridische en sociale situaties, we kunnen ons voorstellen dat je daarbij hulp kunt gebruiken. Geen zorgen, de experts van Firm24 staan voor je klaar. Neem contact met ons op voor een intakegesprek met een advocaat

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24