Kennisbank

De Arbowet: voor een goede werkomgeving

Een veilige en gezonde werkomgeving met productieve werknemers. Wie wil dat nou niet als ondernemer? In de Arbowet zijn enkele bepalingen opgenomen die dat moeten realiseren. Zo moeten je werknemers bijvoorbeeld toegang hebben tot een bedrijfsarts en geldt er een maximumtemperatuur op de werkplekken. Je moet dus zorgen voor goede werkomstandigheden en daardoor kunnen je werknemers beter presteren. Eigenlijk een win-winsituatie. In dit artikel vertellen we alles wat je moet weten over de Arbowet in 2023! 

Wat is de Arbowet precies?

De overheid vindt het belangrijk dat de werkplekken in Nederland veilig en gezond zijn. Daarom is jaren geleden de Arbowet in het leven geroepen. Arbo is een afkorting van arbeidsomstandigheden en de in de wet staan allerlei regels met betrekking tot de werkomstandigheden van werknemers. Hierbij moet je denken aan regels over gezondheid, veiligheid en psychosociale arbeidsbelasting van jouw werknemers. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er vooral algemene regels in zijn opgenomen. Als werkgever mag je daarna zelf besluiten hoe je die precies wil toepassen binnen je eigen onderneming. Dit doe je meestal in samenspraak met de werknemers, via de ondernemingsraad.

Recente wijzigingen in de Arbowet

De Arbowet bestaat al erg lang, maar was hoofdzakelijk gefocust op de omstandigheden op de werkvloer zelf. In 2017 is besloten om de wet aan te passen en ook regels op te nemen over de arbeidsgerelateerde zorg voor werknemers. Dit houdt in dat werknemers recht hebben op bepaalde voorzieningen bij verzuim, maar ook dat flink wordt ingezet om verzuim te voorkomen. Preventie dus. Hieronder hebben we belangrijkste aanpassingen opgesomd, zodat jij helemaal op de hoogte bent voor 2023!

pen en papier

Basiscontract arbodienstverlening

Als werkgever moet je regelen dat de werkplek van jouw werknemers veilig en gezond is. Hier moet je afspraken over maken met de bedrijfsarts en die afspraken moet je vastleggen in een contract. In dit contract staan de minimale afspraken over de dienstverlening voor de werknemer, de werkgever en de bedrijfsarts.

Bedrijfsarts

Volgens de Arbowet moet een werknemer altijd toegang hebben tot de bedrijfsarts, ook zonder toestemming van jou als werkgever en ook als ze geen klachten hebben. Dit kun je bijvoorbeeld regelen via een open spreekuur. Werknemers hebben het recht om dit anoniem te doen, waardoor de bedrijfsarts niet aan jou mag vertellen wat er is besproken.

Second opinion

Het kan in sommige gevallen gebeuren dat je twijfelt aan het advies van een arts. Dit kan werknemers natuurlijk ook gebeuren. Daarom hebben zij op grond van de Arbowet het recht om op kosten van jou, als ondernemer, een second opinion aan te vragen bij een andere arts.

klok

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker ziet toe op de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij ondersteunt jou als werkgever hierbij. Doordat de preventiemedewerker kennis heeft van jouw bedrijf kan hij of zij de juiste preventieve maatregelen nemen. Je bent verplicht om minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Gelukkig hoef je hier niet een apart iemand voor in dienst te nemen, maar kun je gewoon een werknemer vragen die het bedrijf goed kent.

Dit moet je nog meer regelen als werkgever

Als ondernemer moet je samen met je werknemers zorgen voor een goede werkomgeving. Zo mag een werkplaats geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van je werknemers en moet de werkplaats zoveel mogelijk aansluiten bij de (fysieke) mogelijkheden van je werknemers. Ondanks de regels om verzuim te voorkomen, kan het toch gebeuren dat een werknemer om bepaalde redenen niet meer in staat is zijn of haar werk uit te voeren. Dan moet je er voor zorgen dat je werknemer zo snel mogelijk en op verantwoorde wijze weer kan integreren in zijn of haar werkzaamheden.

Arbowet ook belangrijk voor zzp’ers!

Hoewel je als zzp’er geen personeel in dienst hebt, kan de Arbowet toch op jou van toepassing zijn. Tot voor kort golden de regels van de Arbowet alleen voor gevaar en risico’s voor derden, maar daar is verandering in gekomen met het Arbobesluit. Het Arbobesluit is een toevoeging aan de Arbowet, waarin regels zijn opgenomen voor zzp’ers. Hierbij kun je denken aan de risico’s van geluid, tillen en trillingen. Het Arbobesluit zorgt ervoor dat als een zzp’er wordt ingehuurd, dezelfde regels van toepassing zijn als bij de werknemers van dat bedrijf. Daardoor heeft een zzp’er dezelfde gezonde en veilige werkomgeving als een werknemer!

Voorkom boetes

De overheid vindt de gezondheid en veiligheid van werknemers heel belangrijk. Daarom wordt door de Arbeidsinspectie streng gecontroleerd of jij als werkgever de Arbowet naleeft. Ze zullen niet schromen boetes op te leggen als de regels van de Arbowet niet worden gevolgd. Sluit daarom altijd een basiscontract af met een bedrijfsarts, neem een preventiemedewerker aan en geef de mogelijkheid voor second opinions.

geld

Firm24 staat voor je klaar!

Vaak wil je als ondernemer minder bezig zijn met het uitzoeken van regels en contracten en meer met datgene je echt ambieert: het ondernemen. Dat snappen we bij Firm24 maar al te goed. Daarom bieden wij een gratis check-gesprek waarin je de mogelijkheid hebt om al je vragen te stellen over de Arbowet! Ook voor meer algemene vragen kun je contact met ons opnemen. Klinkt je dit als muziek in de oren en wil helemaal op de hoogte zijn voor 2023? Klik dan hier!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Michel Hengstman
Michel studeert Rechtsgeleerdheid & Economie in Leiden en schrijft daarnaast artikelen voor Firm24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24