Kennisbank

Dit is jouw bedrijf waard (en waarom dat belangrijk is)!

Je onderneming is veel waard. Het staat niet alleen symbool voor je harde werk en de groei die je met je product of dienst hebt doorgemaakt door de jaren heen, maar al het bedrijfskapitaal vertegenwoordigt ook een financiële waarde. Maar hoe kom je erachter wat je bedrijf waard is? Waarom is het belangrijk en hoe kun je de waarde verhogen? Dat lees je in dit artikel.

Waardebepaling bedrijf

De waardebepaling van je bedrijf omvat een financiële waardering van je onderneming. Het gaat dan om bezittingen en schulden, maar ook om zaken als goodwill. Het kennen van de waarde van je bedrijf is altijd zinvol. Het versterkt je onderhandelingspositie bij verkoop van de onderneming of aandelenuitgifte en het is een goede maatstaf voor het succes en de ontwikkeling van je bedrijf.

Goodwill

Goodwill berekenen is een belangrijk onderdeel van het bepalen van de waarde van je onderneming. Goodwill betekent zoveel als de niet-zichtbare meerwaarde die een bedrijf of ondernemer heeft, bijvoorbeeld vanwege een patent of octrooi, een speciale dienstverlening of een speciale productiemethode. Als die zaken ertoe leiden dat je structureel meer winst maakt, is er sprake van goodwill en verhoogt dat de waarde van je bedrijf.

Bedrijfswaarde berekenen

Om je bedrijfswaarde te bepalen kun je verschillende methodes gebruiken. Voorbeelden zijn:

  • de discounted cashflow-methode: je bepaalt de waarde door te kijken naar het verdienpotentieel van je onderneming. Je houdt rekening met gewenst rendement en rentepercentages, alsook met belastingtarieven. Je vult de gegevens in de WACC-formule in en de uitkomst is de waarde van je onderneming. De WACC-formule is de formule van Weighted Average Cost of Capital; daarmee wordt bepaald wat de verwerving van kapitaal voor een bedrijf ‘kost’, op basis van hoeveel winst de aandeelhouder(s) minimaal wil(len) ontvangen om het bedrijf te voorzien van kapitaal.
  • de rentabiliteitswaarde: hierbij bepaal je eerst je toekomstige winst op basis van winsten uit het verleden (na aftrek van vennootschapsbelasting en eventueel ondernemersloon). Daarna deel je de berekende winst door het rendement dat je op het eigen vermogen wilt behalen.

Intrinsieke waarde berekenen

Het eigen vermogen van je onderneming zegt ook iets over de waarde van je bedrijf. Het is een waardevol gegeven bij het bepalen van de omvang van goodwill van een onderneming. Trek de schulden van de onderneming af van de marktwaarde en goodwill en je hebt de intrinsieke waarde van je bedrijf bepaald. Omdat alleen wordt uitgegaan van de balans (en sommige financiële aspecten dus niet zijn meegenomen in de berekening) is deze methode onnauwkeurig. Het is bovendien een momentopname die geen rekening houdt met toekomstige verwachtingen, waar de discounted cashflow-methode dat bijvoorbeeld wel doet.

Waardebepaling uitbesteden

De verschillende methodes om de bedrijfswaarde te bepalen lijken allemaal een gedeelte van de totale bedrijfswaarde te vertegenwoordigen. Voor een volledig beeld is het dan ook slim meerdere methodes te gebruiken wanneer je de waarde van je onderneming gaat berekenen. Wil je weten hoe je dat precies doet? Lees dan dit artikel.

Tenslotte (aanrader!)

Wil je je bedrijfswaarde eenvoudig laten berekenen? Dat kan bij Firm24! In drie simpele stappen doe je je aanvraag, wij regelen de rest! Klik hier voor meer informatie. Wil je eens met een adviseur in gesprek over de waardebepaling van je bedrijf? Plan dan een check-gesprek in via deze link.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24