Kennisbank

Een schenking - Hoe zit het met de belasting?

De belastingregels in Nederland zijn soms lastig te begrijpen. Door een wirwar aan regels zie je soms door de bomen het bos niet meer, vaak hoor je verschillende verhalen en weet je niet precies wat klopt. Zo geldt dit ook voor de regelgeving omtrent schenkbelasting. De belastingregels rondom schenking in 2023 zijn weer aangepast. Als je als ouder een bedrag wilt schenken aan je kind, is het lastig om te bepalen hoeveel je kunt schenken, welke belastingen hierover betaald dienen te worden en vanaf wanneer deze tarieven dan gelden. Er valt hier simpelweg niet één antwoord voor te geven. Daarom leggen wij in dit artikel de belangrijkste regels en situaties uit van de schenking, en hoe dit zo voordelig mogelijk geregeld kan worden.

Schenking aan kinderen

We beginnen met de schenking aan kinderen, waarbij het gaat om je eigen kinderen of die van je partner. Onder kinderen worden ook pleegkinderen of stiefkinderen verstaan. Mocht je belastingvrij aan je kinderen willen schenken, dan is het afhankelijk van de situatie hoeveel dit kan zijn. Onderstaande tabel laat zien hoeveel in elke situatie belastingvrij kan worden geschonken aan kinderen. 

Het is belangrijk om in de gaten te houden dat ouders maar één keer mogen schenken. Het is dus niet mogelijk om zowel moeder als vader een schenking te laten doen. Jullie worden dus als één schenker gezien. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. Daarbij geldt eveneens dat deze schenkingen (behalve de “aan het kind in het algemeen”) maar één keer kunnen worden gedaan. Uiteraard kan er meer worden geschonken dan de onderstaande bedragen, alleen zorgt dit ervoor dat er schenkbelasting wordt geheven op het bedrag dat onderstaande bedrag te boven gaat.

Bedrag dat je mag schenken zonder belasting in 2023 
Aan je kind in het algemeen6.035
Het bedrag welke je kind vrij mag besteden€  28.947
Voor het huis van je kind28.947
Een studie van meer dan 20.000 euro p/j60.298

Is je kind tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag je als ouder je kind vanaf 2023 jaarlijks belastingvrij € 6.035 schenken. Dit bedrag is hoger dan in 2022, toen was dit namelijk € 5.677. Wanneer je meer wilt schenken dan het belastingvrije bedrag, kan dat ook! Dan moet jouw kind de schenking wel opgeven bij de belastingaangifte en hierover schenkbelasting betalen. 

Daarnaast kan je in 2023 elk kind eenmaal een bedrag geven waarover ze geen belasting hoeven te betalen. Hoeveel dit is hangt af van het doel van de gift. Let op: dit is een eenmalige schenking en kan dus niet elk jaar worden gedaan! Je kan je kind belastingvrij € 28.947 schenken, wat je kind vrij mag besteden. Ook kan een bedrag voor het huis van je kind worden vrijgesteld van de belasting. Dit wordt ook wel de jubelton genoemd. In 2023 is dit bedrag afgebouwd naar € 28.947. Dat was in 2022 nog € 106.672. 

Deze jubelton zal per 2024 helemaal worden afgeschaft. Als dit gebeurt, zal belasting betaald moeten worden over het gehele bedrag, en geldt de vrijstelling van € 28.947 dus niet meer. Tot slot kun je voor je kinderen ook nog een vrijstelling krijgen met betrekking tot een dure studie. Op het moment dat de kosten van de studie van je kind meer dan 20.000 euro per jaar bedraagt, kan je in 2022 ook eenmalig een schenking doen die vrijgesteld is tot een bedrag van € 60.298.

geld

Schenking aan overige familieleden

Ook aan de kleinkinderen kan er belastingvrij worden geschonken. In 2023 bedraagt de jaarlijkse belastingvrijstelling voor schenkingen aan de kleinkinderen € 2.418 per kleinkind. In 2022 bedroeg dit € 2.274 en in 2021 nog € 3.244. Ook hierbij geldt dat opa en oma samen als één schenker worden gezien. Deze vrijstelling kan elk jaar opnieuw worden gebruikt. Dit geldt ook voor schenkingen tussen ooms en tantes aan neven en nichten (en andersom), broers/zussen aan elkaar en voor kleinkinderen aan oma’s/opa’s.

Schenking aan ondernemingen

Indien er schenking plaatsvindt in het kader van bedrijfsopvolging is er weer andere regelgeving van toepassing. Hiervoor geldt dat je kan verzoeken om een voorwaardelijke vrijstelling te ontvangen. Het maximale vrijgestelde bedrag hiervoor bedraagt in 2023 € 1.205.871.

Controle behouden over schenkingen

Ook is het mogelijk om na de schenking die wordt gedaan zeggenschap te houden over deze schenking. Denk aan voorwaarden waaronder kinderen er gebruik van mogen maken, of dat zij pas vanaf hun 18e jaar bij het geld kunnen. Dit moet wel worden aangevraagd bij de notaris. Ook zou je eventueel een bewindvoerder kunnen noemen bij de notaris, dit kun jij ook zelf zijn. Een bewindvoerder is een persoon die aangesteld kan worden op het moment dat iemand niet in staat wordt geacht om over zijn eigen geldzaken te beschikken.

raket

Concluderend

Over het algemeen kun je dus tot op zekere hoogte belastingvrij schenken. Het bedrag verschilt per doel van schenking, en per persoon aan wie je schenkt. Familiaire betrekkingen zorgen vaak voor een bepaalde vrijstelling, hetzelfde geldt voor bedrijfsopvolging. Wil je meer weten over dit onderwerp? Plan dan een gratis informatiegesprek in met één van onze adviseurs via deze link.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Jason Buck linkedin
Jason is Juridisch content schrijver bij FIRM24 en daarnaast student rechtsgeleerdheid.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24