Kennisbank

Een SWOT-analyse, dit vergeet bijna iedereen

Een SWOT-analyse laat zien waar de kansen liggen voor jouw onderneming en welke onderdelen juist extra aandacht verdienen. Deze analyse kan de basis vormen voor het bepalen van een succesvolle strategie van jouw onderneming en helpen bij het maken van belangrijke keuzes. Hoe je een SWOT-analyse maakt, kan je vinden in dit artikel!

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een bedrijfskundig model. Met deze analyse worden de sterktes en zwaktes van de onderneming in combinatie met de kansen en de bedreigingen van de markt geanalyseerd. SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weakness (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Deze analyse kan de basis vormen voor het bepalen van de lange termijn strategie van jouw onderneming en kan leidend zijn voor het maken van de keuzes met betrekking op bijvoorbeeld marketing en productontwikkeling. Daarnaast is deze analyse vaak ook een onderdeel van het ondernemingsplan.

Hoe maak je een SWOT-analyse?

Probeer bij het maken van een SWOT-analyse zo objectief mogelijk naar jouw onderneming te kijken. In de tabel zet je de interne zwaktes en sterktes af tegen de externe kansen en bedreigingen.

Deze tabel is een SWOT-analyse voorbeeld. Per categorie bepaal je de elementen die het belangrijkst zijn in jouw onderneming en die jouw onderneming onderscheiden van concurrenten. De elementen staan dus in relatie tot jouw concurrenten en markt en zijn daarom relatief beschreven. De relatieve beschrijving houdt in dat je iets beschrijft in verhouding tot iets anders. Je vergelijkt bijvoorbeeld jouw resultaten en omstandigheden met die van jouw concurrenten. Je bepaalt alle elementen vanuit de ogen van de klanten.

Papier

Interne analyse

Je begint met het benoemen van je sterktes en zwaktes van jouw onderneming. Het gaat hier om wat er binnen jouw onderneming gebeurt, ook wel micro-analyse genoemd. Voor de sterktes ga je na wat jij beter doet dan de concurrent. Voor de zwaktes ga je na wat de concurrent weer beter doet. Hieronder staan voorbeelden van een aantal specifieke interne elementen voor een SWOT-analyse.

Sterktes (Strengths):

 • Veel kennis, vaardigheden, middelen;
 • Uitgebreid assortiment;
 • Naamsbekendheid, goed imago, goede staat van dienst;
 • Klantvriendelijkheid;
 • Gunstig marktaandeel.

Zwaktes (Weakness):

 • Tekort aan kennis, vaardigheden, middelen;
 • Beperkt assortiment;
 • Slechte naam of imago, weinig bekendheid bij de doelgroep;
 • Falend personeelsbeleid;
 • Hoge kostenstructuur wat resulteert in weinig marge.

Externe analyse

Na de interne analyse ga je verder met de externe analyse en benoem je de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving van je onderneming. Deze externe elementen zouden ook bestaan als jouw onderneming niet bestond, maar hebben echter wel een grote invloed op het resultaat van jouw onderneming. Voor de kansen bepaal je welke ontwikkelingen in het voordeel van jouw onderneming werken. Voor de bedreigingen bepaal je welke factoren op lange termijn een bedreiging kunnen worden als je hier niet op anticipeert of ingrijpt. Hieronder staan voorbeelden van een aantal kansen en bedreigingen.

Kansen (Opportunities):

 • Samenwerkingen met andere partijen;
 • Het ontstaan van een nieuwe markt;
 • Voordelige veranderingen in de wet- en regelgeving;
 • Opzetten/verbeteren van een website.

Bedreigingen (Threats):

 • Seizoensgebonden verkoop;
 • Nieuwe concurrenten;
 • Nieuwe producten van concurrenten;
 • Nadelige verandering in de wet- en regelgeving;
 • Markt die niet openstaat voor nieuwe ideeën.

Van een SWOT-analyse naar een confrontatiematrix

De SWOT-analyse en confrontatiematrix zijn onlosmakend met elkaar verbonden. De SWOT-analyse geeft de informatie voor de vormgeving van de confrontatiematrix. In de matrix komen jouw onderneming en de markt samen, waardoor je de aansluiting tussen de onderneming en markt kan zien. Met een confrontatiematrix kan je makkelijker strategische beslissingen maken.

Bij het maken van de confrontatiematrix is het van belang dat je de verschillende elementen uit de SWOT-analyse op volgorde van prioriteit zet. Om het overzichtelijk te houden is het verstandig om niet te veel elementen te gebruiken in de matrix. Deze elementen kan je op een schematische manier neerzetten waardoor een beeld van de competenties van je onderneming ten opzichte van de ontwikkelingen in de markt ontstaat. Je beoordeelt voor iedere sterkte wat het effect is op iedere kans en bedreiging. Dit verdeel je onder van heel kansrijk (++) tot neutraal (0) tot zeer bedreigend (--). De zwaktes beoordeel je ook op dezelfde manier. Uiteindelijk bereken je de totaalscore en komen de belangrijkste verbanden van jouw onderneming in de markt naar voren.

Checklist

Tips voor het maken van een SWOT-analyse

Voor een goede SWOT-analyse is de kennis en ervaring van meerdere mensen handig zodat je een goed totaalbeeld kan vormen. Hierbij kan het gaan om mensen uit diverse onderdelen van jouw onderneming of externe partijen, zoals de klanten of partners. Voldoende tijd besteden aan een markt- en klantonderzoek is dus verstandig voor een goede SWOT-analyse. Daarnaast is het ook belangrijk om de elementen zo concreet mogelijk te formuleren.

Ten slot (aanrader)

Een SWOT-analyse wordt veel gebruikt door ondernemers. Het is van belang om hier voldoende tijd en aandacht aan te besteden! Wil je bij het maken van jouw SWOT-analyse professionele hulp? Plan een gratis adviesgesprek in met één van onze adviseurs, zij helpen je graag verder!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24