Kennisbank

Vergeet het verbreken van je fiscale eenheid niet te melden!

Als je ondernemingen op financieel, organisch en economisch vlak verbonden zijn, is er sprake van een fiscale eenheid. Je kunt de omzetbelasting dan voor alle ondernemingen tegelijk regelen. Is een van de ondernemingen niet meer verweven aan de andere? Dan is de fiscale eenheid verbroken. Meld deze verbreking dan direct aan de belastinginspecteur, omdat er anders nadelige gevolgen aan vast kunnen zitten. Lees verder voor meer informatie over de fiscale eenheid en het nadeel van hoofdelijke aansprakelijkheid.

De voorwaarden voor het vaststellen van een fiscale eenheid voor omzetbelasting

Als er aan onderstaande voorwaarden is voldaan, ontstaat er vanzelf een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Financiële, organisatorische en economische eenheid

Ten eerste moeten de ondernemingen een eenheid vormen op financieel, organisatorisch en economisch vlak.

  • Op financieel vlak zijn de ondernemingen een eenheid als meer dan 50% van de aandelen, inclusief zeggenschap erover, van alle ondernemingen direct of indirect in dezelfde handen liggen. Bij stichtingen geldt dat er alleen financiële eenheid is als de financiële positie van de ene stichting rechtstreeks afhankelijk is van de andere of als de financiële handelingen van de ene rechtstreeks invloed heeft op de andere.
  • Een organisatorische eenheid zijn ondernemingen als de ondernemingen onder één overkoepelende leiding staan. Organisatorische eenheid kan ook worden bereikt als de leiding van de ene onderneming ondergeschikt is aan de andere.
  • Er zijn twee manieren waarop ondernemingen een economische eenheid hebben. Ten eerste wanneer ze in hoofdzaak hetzelfde economische doel hebben. Ten tweede als de ene onderneming voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uitvoert voor de andere onderneming. ‘Aanvullende activiteiten’ kan ook gaan om over en weer activiteiten die niet-verwaarloosbaar zijn en als er wordt voldaan aan andere verwevenheden.

Zelfstandige ondernemer voor de btw

Ook moeten alle ondernemingen ‘zelfstandige ondernemer zijn voor de btw’. Je bent een zelfstandige ondernemer voor de btw als je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent of als je vermogensbestanddeel of een recht exploiteert. Het gevolg hiervan is dus dat je belastingplichtig bent.

Rechtsvormen in Nederland

Verder moeten de ondernemingen gevestigd zijn in Nederland. Elke rechtsvorm kan in de fiscale eenheid, maar er moet minstens één BV, CV, stichting of vereniging in de fiscale eenheid zitten. Er kunnen dus niet alleen maar natuurlijke personen (eenmanszaak, maatschap, VOF of man/vrouw firma) in de fiscale eenheid.

Zo regel je de aanvraag van de fiscale eenheid van omzetbelasting

De fiscale eenheid van omzetbelasting ontstaat dus vanzelf als aan de voorwaarden is voldaan. Ook kun je de Belastingdienst verzoeken om de fiscale eenheid vast te stellen bij de gevraagde ondernemingen. Een belastingkantoor kan dit ook namens jouw ondernemingen aanvragen bij de Belastingdienst. Vervolgens ontvang je van de Belastingdienst een beschikking met daarin de voorwaarden waaraan je moet voldoen om een fiscale eenheid te vormen. Ook al ontstaat van rechtswege een fiscale eenheid, is aan te raden om de beschikking van tevoren vast te stellen. Zo heb je zekerheid (en dus duidelijkheid) over het wel of niet hebben van een fiscale eenheid.

Het nadeel van de hoofdelijke aansprakelijkheid

Fiscale eenheid omzetbelasting brengt hoofdelijke aansprakelijkheid met zich mee. Wanneer je de ondernemingen bij beschikking als fiscale eenheid worden beschouwd, zijn alle ondernemingen namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden van de eenheid. Dit betekent dat als een van de ondernemingen zijn fiscale verplichtingen niet nakomt, de andere ondernemingen deze problemen moeten oplossen (of te wel geld moeten betalen). De ondernemingen moeten dan wel bij beschikking als fiscale eenheid zijn vastgesteld. Lees in het volgende kopje hierover verder. De ondernemingen blijven hoofdelijk aansprakelijk tot niet meer aan de voorwaarden van fiscale eenheid is voldaan en dit aan de Belastingdienst is vermeld.

fiscale eenheid verbreken

Waarom en hoe de fiscale eenheid wordt verbroken

Zoals de fiscale eenheid vanzelf ontstaat als het aan alle voorwaarden voldoet, wordt het ook vanzelf verbroken als het niet meer aan de voorwaarden voldoet. Als de ondernemingen dus niet meer onderling financieel, organisatorisch en economisch verweven zijn, bestaat er geen fiscale eenheid meer. Als je de fiscale eenheid wilt beëindigen, meld je dit schriftelijk aan de belastinginspecteur. Als de inspecteur deze ontbreking constateert, deelt hij door middel van een beschikking mede dat er geen fiscale eenheid meer bestaat.

De hoofdelijke aansprakelijkheid loopt door

Terwijl je dus vanzelf geen fiscale eenheid meer hebt, verbreekt de hoofdelijke aansprakelijkheid van een fiscale eenheid niet automatisch. De hoofdelijke aansprakelijkheid die wordt bewerkstelligd door de fiscale eenheid, blijft bestaan als de inspecteur de ontbreking nog niet heeft geconstateerd en dus nog geen beschikking ter verbreking heeft gegeven. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid brengt met zich mee dat de onderlinge verantwoordelijkheid voor elkaars omzetbelastingsaangifte nog steeds blijft gelden. Stel je voor dat een van de ondernemingen uit de fiscale eenheid stapt, maar dit nog niet met een beschikking is geregeld. De onderneming blijft dan aansprakelijk voor de andere ondernemingen, en andersom blijven de andere ondernemingen ook aansprakelijk voor de uitgestapte onderneming. Dat kan tot hele nadelige gevolgen leiden. Daarom is het aan te raden om direct de fiscale eenheid te verbreken.

De diensten van Firm24 bij het verbreken van de fiscale eenheid omzetbelasting

Bij Firm24 bieden we drie diensten aan wat betreft het verbreken van de fiscale eenheid omzetbelasting. Zo heb je in drie stappen een fiscale eenheid verbroken:

  1. Allereerst plannen we vanaf € 99,- een adviesgesprek met je in. Dit is een vrijblijvend adviesgesprek in de vorm van een telefoongesprek met een van onze adviseurs over de vraag of het wel of niet gewenst is om een fiscale eenheid omzetbelasting te verbreken. Aan het eind van het gesprek krijg je het uitgebreide advies per mail toegestuurd.
  2. De adviseur stelt vanaf € 199,- een projectplan voor je op. Bovenstaand telefoongesprek zit hier al in. Vervolgens stelt de adviseur dan een projectplan op waarin staat hoe je een fiscale eenheid kunt verbreken, aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe dit precies in zijn werk zal gaan.
  3. De fiscale eenheid omzetbelasting voor jouw onderneming kan worden verbroken vanaf € 499,-. Hierin zit dus het telefoongesprek, het projectplan en dan het daadwerkelijk verbreken van de fiscale eenheid met de gevolgen van dien.

Tot slot (aanrader!)

Heb je naar aanleiding van dit artikel een vraag over de fiscale eenheid? Of wil je bijvoorbeeld meer informatie hebben over onze diensten? Plan dan een gratis check-gesprek in met een van onze adviseurs of gebruik de chat rechtsonder om met een van onze juristen te chatten.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Maeve Faber linkedin
Maeve studeert Msc Commerciële Rechtspraktijk (privaatrecht) en schrijft daarnaast graag over ondernemersrecht.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24