Kennisbank

Geschillen tussen vennoten in een VOF of maatschap

Vennoten van een maatschap of VOF zijn het natuurlijk niet altijd met elkaar eens. Toch moeten ze samen het bedrijf besturen en beslissingen kunnen maken. Als de onenigheid te groot wordt, kan dit belemmerend zijn voor de betrokken partijen en het bedrijf. Daarom is het belangrijk dat je als ondernemer op de juiste wijze met geschillen tussen vennoten omgaat. Lees hier hoe je dat doet en hoe Firm24 je kan helpen!

Wie zijn de vennoten?

De vennoten van een onderneming zijn de personen die samenwerken als eigenaar van de onderneming. Vennoten zijn meestal werkzaam in een VOF of maatschap, maar ze kunnen ook in een commanditaire vennootschap bestaan. De vennoten maken onderling afspraken en dragen ieder eigen verantwoordelijkheid over de onderneming. In de meeste gevallen komen de vennoten geregeld samen om te vergaderen en hebben ze via het stemrecht en/of aandelen invloed op de besluitvorming van een onderneming. Daarnaast hebben vennoten de bevoegdheid om namens de onderneming rechtshandelingen aan te gaan waarvoor zij persoonlijk aansprakelijk zijn. Dit betekent dat de schulden van de onderneming op de vennoten verhaald kunnen worden.

Geschillen tussen vennoten

Vennoten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de onderneming en hierom is het erg belangrijk dat ze overeenstemming kunnen vinden. Anders wordt het een hele uitdaging om het bedrijf te runnen. Naar alle redelijkheid is het wel te verwachten dat dit niet altijd zo zal zijn, en dus moet je erop bedacht zijn hoe je met geschillen tussen vennoten omgaat. Door de juiste strategie toe te passen bij geschillen tussen vennoten, zorg je ervoor dat de onderneming niet onnodig onder ruzie lijdt en dat er in harmonie samengewerkt kan worden. Er zijn meerdere oorzaken denkbaar voor geschillen tussen vennoten. Er kan ruzie ontstaan over de strategie van het bedrijf, de winst- en verliesverdeling, de aandelen of een persoonlijke reden.

handen schudden

Voorkomen is beter dan genezen

Als ondernemer kun je contractueel al het een en ander regelen zodat ruzies of geschillen tussen vennoten doelmatig aangepakt kunnen worden. Door vooraf duidelijke afspraken te maken over de samenwerking, weten vennoten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Daarbij kan een vennoot de ander gemakkelijk aanspreken op zijn of haar gedrag als dit afwijkt van wat contractueel bedongen is. Daarnaast kan je, door een open communicatie binnen de VOF of maatschap te behouden, ruimte creëren om onenigheid bespreekbaar te maken. Dit verkleint de kans dat er een opgeblazen geschil komt en vergemakkelijkt de samenwerking tussen vennoten.

Stappen ondernemen

Als er dan toch een geschil ontstaat, is het van belang dat je adequaat handelt. Afhankelijk van de ernst van de ruzie zijn er een aantal mogelijke stappen die je kan ondernemen om het geschil op te lossen. Als eerst is het raadzaam om de partijen eens goed met elkaar te laten praten zodat duidelijk wordt wat de pijnpunten zijn en wat er precies over en weer wordt verwacht. Vervolgens kan je kijken naar wat contractueel is vastgelegd en wat er in de statuten staat. Hier kunnen namelijk regels uit volgen die het geschil zouden kunnen verhelpen. Als je er op deze manier niet uitkomt kan je altijd naar een derde stappen zoals een advocaat of een mediator. Deze kan formeel of informeel ondersteunen in het vinden van een oplossing of compromis. In het meest ernstige geval, wanneer de relatie tussen de vennoten onherstelbaar is beschadigd, kan een scheiding een oplossing zijn. De maatschap op VOF wordt dan ontbonden of een van de vennoten stapt uit de onderneming.

hand en papier

Hulp van Firm24

Geschillen tussen vennoten in een VOF of maatschap kunnen soms behoorlijk uitdagend zijn, daarom is het van belang dat je kijkt naar de ernst van het geschil en weet wanneer je aan de bel moet trekken. Wanneer partijen ver tegenover elkaar staan en/of het geschil om grote belangen gaat, is het zeer verstandig om professionele hulp te zoeken. Bij Firm24 kan je hier een aanvraag starten om deze hulp te krijgen. Wij bekijken jouw persoonlijke situatie en bieden oplossingen aan die specifiek voor jouw onderneming bruikbaar zijn. In het intakegesprek kan je jouw situatie voorleggen en leggen wij uit welke opties er zijn. Zo weet je zeker dat het geschil op een gepaste manier wordt opgelost. Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Check dan onze blogpagina.

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
Sophie Ehren linkedin
Sophie is student Rechtsgeleerdheid & Psychologie. Daarnaast schrijft ze voor content voor ondernemers.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24