Kennisbank

Hoe werkt de re-integratie van werknemers?

Het kan in jouw bedrijf voorkomen dat een van jouw werknemers wordt getroffen door een (langdurige) ziekte. Voor zowel jouw bedrijf als deze werknemer is dit natuurlijk een onwijs vervelende situatie en het is belangrijk om dit meteen goed op te pakken. Vooral omdat jij als werkgever op het vlak van re-integratie na ziekte een aantal verplichtingen hebt. In dit artikel behandelen we wat er nou precies komt kijken bij re-integratie voor zowel de werknemer als de werkgever en hoe wij je hierbij kunnen helpen.

Wat is een re-integratietraject?

Een re-integratietraject is het proces waarbij jij als werkgever samen een voormalig door (langdurig) ziekte getroffen werknemer helpt om aan het werk te gaan. Dit hoeft niet per se bij het oorspronkelijke bedrijf, maar kan ook bij andere bedrijven als de werknemer daar beter in het bedrijf past. De werknemer is verplicht om mee te werken aan het re-integratietraject.

Hoe ziet het traject eruit en waar heeft een (langdurig) zieke werknemer recht op?

Het re-integratietraject ziet er als volgt uit:

  1. Ziekmelding werkgever - bij ziekte is het zaak dat je werknemer zich ziek meldt bij de juiste persoon, meestal ben jij dit.
  2. Ziekmelding arbodienst - als werkgever geef je uiterlijk de 7e ziektedag door aan de arbodienst dat je werknemer ziek is. Via de arbodienst neemt er dan een arts contact met je op.
  3. Probleemanalyse - de arts stelt uiterlijk in week 6 een probleemanalyse op. Hierin geeft de arts een overzicht van de problemen van de ziekte van de werknemer en de mogelijke oplossingen.
  4. Plan van aanpak - uiterlijk in week 8 stel je samen met je werknemer een plan van aanpak op. Hierin leggen jullie beiden vast wat jullie gaan doen om herstel mogelijk te maken en wat er precies nodig is om het werk weer op te pakken.
  5. Uitvoering - tot en met week 42 kijk je samen met je werknemer of de arbodienst of het plan van aanpak wel of niet werkt. Mocht het nodig zijn kan het plan van aanpak aangepast worden.
  6. Ziekmelding UWV - in week 42 moet je je ziekmelden bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
  7. Eerstejaarsevaluatie - na een jaar stel je samen met de werknemer verplicht een eerstejaarsevaluatie op. Je bespreekt dan met de werknemer wat er precies nodig is om terug te keren op de werkvloer.
  8. Aanvragen WIA-uitkering - in week 93 kan je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Dit is een uitkering waarop je aanspraak kan maken als je door ziekte niet of minder kan werken of door ziekte niet je oude loon kan verdienen. Als het al eerder in het traject duidelijk is dat je niet snel of nooit meer terug kan keren op de werkvloer is het mogelijk voor de werknemer een vervroegde WIA-uitkering aan te vragen.
  9. Beoordeling WIA-aanvraag - uiterlijk in week 104 beoordeelt het UWV de WIA-aanvraag op basis van het re-integratieverslag. Het re-integratieverslag bestaat uit de eerstejaarsevaluatie, de probleemanalyse, de plan van aanpak, het verslag van de arts en de eindevaluatie.

Tijdens het re-integratietraject heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn of haar loon. Mocht het zo zijn dat het dienstverband, om wat voor reden dan ook, tijdens het traject ophoudt te bestaan, heeft de werknemer soms recht op de Ziektewet-uitkering.

Welke verplichtingen heb jij als werkgever?

Als werkgever ben je verplicht om ervoor te zorgen dat je werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Hiervoor moet alles uit de kast getrokken worden. Het is zaak om te kijken naar de mogelijkheden binnen je bedrijf, maar ook naar mogelijkheden daarbuiten. Om dit in goede banen te leiden is het belangrijk dat er bij langdurige ziekte van een werknemer zo snel mogelijk wordt gewerkt aan een re-integratietraject. Na twee jaar wordt de WIA-aanvraag beoordeeld. Het is dan belangrijk om te laten zien dat jij er als werkgever alles aan hebt gedaan om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. De WIA-aanvraag wordt namelijk beoordeeld aan de hand van het re-integratieverslag.

Wat zijn de voordelen van de goed re-integratietraject?

Het is altijd aan te raden om en re-integratietraject zo goed mogelijk aan te pakken. In het plan van aanpak wordt het voor jou als werkgever en voor de werknemer duidelijk hoe hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan en wat daar allemaal voor nodig is. De werknemer en jijzelf hebben immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Soms kan het ook zo zijn dat er geen toekomst meer is voor de werknemer in zijn of haar eerdere functie. Je dient dan samen met de werknemer te kijken naar de werkzaamheden die de werknemer mogelijk nog wel kan uitvoeren rekening houdende met zijn of haar ziekte.

duim

Het re-integratietraject via Firm24!

We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om zomaar een re-integratietraject te bewandelen. Lees hier een interessante blog dat specifiek gaat over een werknemer die al langer ziek is! Firm24 helpt je graag om het re-integratietraject zo goed mogelijk te laten verlopen. Klik hier om een intakegesprek in te plannen. Onze specialist neemt binnen 48 uur contact met je op!

Gepubliceerd op 7 maart 2024
Olivier Reinoud linkedin
Olivier studeert Rechtsgeleerdheid, Entrepreneurship & Management aan Leiden University en schrijft artikelen voor Firm24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24