Kennisbank

Wat zijn de argumenten voor een holding?

De holding is net als de BV (besloten vennootschap) een vennootschap. Het verschil tussen een BV en de holding is dat de holding passief houdster is van aandelen in een BV. Een holding wordt gebruikt als kapstok om onderliggende BV's onder te hangen. Dit biedt juridisch en fiscaal voordeel. Een holding BV is niet meer dan de verzamelnaam voor meerdere BV's die zijn samengebracht.

Principe van een holding BV/Holdingstructuur

In een holdingstructuur hou je de de ondernemingsactiviteiten die worden ontplooid in de werkmaatschappij(en) gescheiden van je waardevolle zaken zoals je winst, pensioen, intellectuele eigendomsrechten en mogelijk zelfs het management. Een holdingstructuur biedt verschillende voordelen. Zowel fiscale voordelen als wat betreft crediteurenbescherming is een holding nuttig. De werkmaatschappij(en) richten zich puur op de bedrijfsactiviteiten zoals van de vervaardiging van producten, het inhuren van personeel en het uitvoeren van opdrachten. Bij een eventueel faillissement van een werkmaatschappij zorg je er op deze manier voor dat je niet alles kwijt raakt. Ook als kleine ondernemer is deze vorm van extra bescherming de moeite waard om van naderbij te bekijken.

Meerdere ondernemingsactiviteiten onderbrengen in verschillende werkmaatschappijen?

Ja, dit is wel verstandig. Het grote voordeel is namelijk dat, als je verschillende activiteiten onderbrengt in ieder hun eigen BV, dan zal in geval van faillissement van een BV waarin één van de bedrijfsactiviteiten is ondergebracht, de rest van de activiteiten niet worden meegetrokken in het faillissement.

De holdingstructuur

Een holdingstructuur is een combinatie van een BV (als holding) en een BV (als werkmaatschappij) die een onderlinge relatie hebben (ze worden ook wel moedermaatschappij en dochtermaatschappij genoemd). Het is vaak zo dat de ondernemer de aandelen houdt in de holding en de holding houdt vaak de aandelen in de werkmaatschappij.

In de praktijk komt het bij een holdingstructuur vaak op neer dat ondernemers:

  • Twee BV's oprichten
  • Eén BV gebruiken als werkmaatschappij BV
  • De andere BV gebruiken als holding BV
  • Persoonlijk de aandelen van de holding bezitten
  • De holding bezit de aandelen van de werkmaatschappij

De directeur grootaandeelhouder is dus eigenaar van de holding en de holding is eigenaar van de werkmaatschappij. Het op deze manier inrichten van jouw rechtsvorm, ofwel het opzetten van een holdingconstructie biedt je vele kansen en voordelen. Ga je met meerdere aandeelhouders een BV oprichten, dan is een holdingstructuur oprichten ook altijd aan te raden. De onderstaande afbeelding laat zien hoe dan de structuur eruit kan zien.

Waarom je ook als kleine ondernemer de holdingstructuur moet overwegen

Een holding oprichten als kleine ondernemer? Dat is een heel goed idee! Hoewel de keuze voor een holdingstructuur zowel bij de oprichting als nadien wat betreft de onderhoudskosten wat duurder is, is de extra veiligheid en flexibiliteit een enorme meerwaarde. Veel kleine ondernemers kiezen voor een BV ten faveure van een eenmanszaak omwille van de bescherming tegen faillissement. Die beperkte aansprakelijkheid is uiteraard erg belangrijk, maar kan er – in geval van faillissement – niet voor zorgen dat je wat je met jouw BV gedurende jaren hebt opgebouwd behouden blijft. Eventueel met de BV opgebouwde pensioenen, aangevraagde patenten of zelfs je bedrijfswagen raak je op die manier alsnog kwijt. Een holding BV kan je in de regel hiertegen beschermen. Niet voor niets zijn bedrijfsjuristen gek op de uitspraak één BV is géén BV. Door je bedrijfspand, bedrijfsauto, pensioenopbouw, winstreserves en aandelen onder te brengen in een aparte Holding BV, voorkomt je dat – als je werkmaatschappij failliet gaat – je opgebouwde meerwaarden kwijt bent.

Nog meer voordelen van een Holdingstructuur

Flexibiliteit op vlak van fiscaliteit

Een holdingstructuur biedt je een grotere flexibiliteit op vlak van fiscaliteit en bij een eventuele verkoop. Indien je holding BV minstens 95% van de aandelen van de werkmaatschappij bezit, worden deze beschouwd als een fiscale eenheid. Zo kan je makkelijk kosten tussen beide BV's verrekenen en zo een voordeel behalen bij je belastingaangifte.

Je denkt er aan om je bedrijf te verkopen?

Als je je werkmaatschappij verkoopt komt de opbrengst van de aandelenverkoop in de holding terecht. Omdat een holding in principe is vrijgesteld van belasting over een gerealiseerde winst bij de verkoop van aandelen in de werkmaatschappij betaalt de holding hier geen belastingen op. Zo kan je deze middelen gebruiken om op een fiscaal gunstige manier te voorzien in je oude dag of om verder te ondernemen. Ter illustratie: Als je geen holdingstructuur hebt opgezet, zal je in dit geval hoogstwaarschijnlijk 25% inkomstenbelasting moeten betalen over de winst. Je merkt het, een holdingstructuur biedt aanzienlijke voordelen.

Moet je dan dubbel zoveel belasting betalen met 2 BV’s?

Ja, beide BV's moeten belasting betalen over hun inkomsten. Maar er wordt geen 2 keer belasting geheven over dezelfde winst. Dit komt door de zogenaamde deelnemingsvrijstelling. Dividend uit de werkmaatschappij kunnen zonder heffing van dividendbelasting en vennootschapsbelasting worden uitgekeerd aan de Holding. Let op! Om de deelnemingsvrijstelling te kunnen toepassen moet de holding BV wel tenminste 5% van de aandelen bezitten in een werkmaatschappij. Indien de holding BV 95% of meer van de aandelen bezit kan er ook een fiscale eenheid worden aangevraagd voor zowel de Vennootschapsbelasting als de BTW. De Holding BV (moedermaatschappij) en werkmaatschappij (dochtermaatschappij) worden dan als één belastingplichtige behandeld. Dus slechts 1 aangifte voor 2 BV's.

Enkele tips

Een hypotheek uit je holding

Zoals al eerder beschreven levert een holding vele voordelen op. Een van deze voordelen is een hypotheek die je uit je holding kan halen. Je leent dan in feite geld van de (holding) BV voor de aankoop van een woning, jij bent dan hypotheekrente verschuldigd aan de BV in plaats van de bank. Met behulp van een dergelijke constructie kan je duizenden euro's besparen, je houdt het geld immers in eigen ‘bezit'.

Een holding na oprichting van een BV

Als je net begint met ondernemen kan het oprichten van een holding een extra kostenpost zijn. Zoals eerder beschreven zijn de oprichtingskosten tussen de 650-800 euro voor een holding en een werkmaatschappij (2 BV's), de kosten van een enkele BV bedraagt starten vanaf €399,-. Startende ondernemers kiezen er soms voor om later een holding op te richten wat in feite nadelig is. Lees hier waarom het achteraf oprichten van een holding voor meer kosten zorgt.

Checklist

Ben ik altijd beschermd?

Hoewel een holdingstructuur een verregaande bescherming biedt, zijn er situaties waarin er alsnog naar de holding BV wordt gekeken bij een faillissement van de werkmaatschappij. Maar we spreken hier dan eerder over zwaar wanbeleid of pakweg frauduleuze praktijken. Het spreekt voor zich dat de rechter op dat moment geen rekening houdt met de bescherming die in andere gevallen door de holdingstructuur wordt gegarandeerd. Wens je meer informatie over het oprichten van een BV holding? Dat kan bij ons volledig online!

Benieuwd of deze argumenten ook voor jou gelden? Iedere situatie is uniek en daarom kan persoonlijk advies enorm helpen. Plan net als veel andere ondernemers een gesprek in met één van onze adviseurs, geheel gratis!

Gepubliceerd op 13 mei 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24