Kennisbank

Incassoprocedure - welke stappen kan je ondernemen?

Als ondernemer krijg je ongetwijfeld te maken met debiteuren die niet tot betaling overgaan. Het is dan vaak lastig te bepalen welke stappen je gaat ondernemen. Enerzijds wil je de klant relatie goed houden, anderzijds wil je graag je geld terug. In deze blog leer je meer over de incassoprocedure en welke stappen jij als ondernemer kunt nemen bij het uitblijven van een betaling.

De eerste stap - ingebrekestelling

Stel, je hebt een bestelling geleverd en afgesproken dat er achteraf betaald kan worden. Na het verstrijken van de afgesproken termijn blijft betaling uit. Wat moet je dan precies doen zodat er betaald wordt? Voordat je een incassoprocedure start is het verstandig om nog een laatste mogelijkheid tot betaling te bieden. De relatie met de klant wordt er immers niet beter op als er direct een derde partij voor de deur staat. Er zijn geen wettelijke termijnen voor het inzetten van een incassoprocedure, maar er dient wel een ingebrekestelling aan vooraf te gaan. In deze ingebrekestelling krijgt de klant schriftelijk nog één maal de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn te betalen. Let daarbij wel op! Als je te maken hebt met een particulier is de redelijke termijn minimaal 14 dagen en bij een zakelijke klant minstens 5 werkdagen. In de ingebrekestelling is het ook van belang dat er vermeld wordt dat indien de betaling niet wordt voldaan er een incassoprocedure volgt. Tevens moet daarbij vermeld worden dat de kosten van de incassoprocedure voor de rekening van de debiteur zijn.

De incassoprocedure starten

Mocht het geval zich voordoen dat er na de ingebrekestelling nog steeds niet betaald wordt, is het tijd om actie te ondernemen: een incassoprocedure starten bij een advocatenkantoor. Het is verstandig hier niet te lang mee te wachten. Hoe eerder je een advocatenkantoor inschakelt, hoe meer kans op succes. De kosten voor het inschakelen van een advocatenkantoor voor de incassoprocedure komen, zoals eerder genoemd, voor rekening van de debiteur. De hoogte van de kosten zijn voor ieder advocatenkantoor hetzelfde, aangezien deze zijn vastgelegd in het zogenaamde ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. Dat betekent dus dat advocatenkantoor niet kunnen concurreren op het gebied van prijzen, maar alleen op het gebied van kwaliteit. De incassoprocedure is dus vaak hetzelfde.

Documenten

Kosten van een incassoprocedure

Maar wat kost zo’n incassoprocedure dan precies?

  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering.
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering.
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering.
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000.
  5. 0.5% over het meerdere van de hoofdsom.

Dit zijn niet de enige kosten waar de debiteur mee te maken krijgt. Er komt namelijk ook nog wettelijke rente bovenop. De wettelijke rente bedraagt, afhankelijk van of je handelt met een particulier of een bedrijf, respectievelijk 2% en 8%.

Met een incasso wordt als het ware een machtiging gegeven aan een advocatenkantoor om geld te innen voor een ander. Het advocatenkantoor probeert vervolgens een betalingsregeling met de debiteur overeen te komen, zodat er uiteindelijk toch betaald wordt. Het advocatenkantoor zal allereerst beginnen met de minnelijke fase. Maar wat is dat dan precies?

Minnelijke fase

In de minnelijke fase gaat het advocatenkantoor er alles aan doen om de debiteur tot betaling te laten overgaan. Zo kan het advocatenkantoor de debiteur benaderen via telefoon, sms, e-mail, brief of door middel van een huisbezoek. Bij deze fase worden er nog geen gerechtelijke stappen ondernomen; het blijft slechts bij aanmaningen. De minnelijke fase zorgt er vaak voor dat betaald wordt, aangezien de wederpartij toch vaak schrikt van een aanmaning door een advocatenkantoor. Wordt er toch niet betaald? Dan treedt de gerechtelijke fase, en de daarbij behorende incassoprocedure, in gang.

Gerechtelijke fase

Wanneer de debiteur nog niet tot betaling is overgegaan in de minnelijke fase, kunnen juridische stappen worden ondernomen. In overleg kan het advocatenkantoor bij deze fase ondersteuning bieden. Echter is er bij deze fase altijd tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder kan de dagvaarding opstellen en uitreiken en daarnaast procedeert hij bij de rechtbank. Wanneer het vonnis van de rechtbank in het voordeel van de schuldeiser wijst, moet de debiteur tot betaling overgaan. Het kan zelfs dan nog voorkomen dat een debiteur niet tot betaling overgaat. Gelukkig kan de deurwaarder dan nog meer stappen ondernemen. Zo kan hij bijvoorbeeld beslag leggen op (on)roerende zaken of loon. Indien er dan nóg niet betaald wordt kan de deurwaarder overgaan tot executie. De in beslag genomen zaken kunnen in het openbaar worden verkocht.

Adviesgesprek

Advies op maat bij Firm24

Heb jij zelf problemen met een debiteur die niet betaalt? Firm24 biedt een incassoprocedure aan bij een schuld vanaf € 5000,-. Het wordt aangeraden om eerst een adviesgesprek te voeren met één van onze juristen. Dan kan Firm24 verder helpen om een project plan over de incassoprocedure op te stellen of om de incassoprocedure volledig op te starten. Als je een adviesgesprek afgenomen hebt, wordt dit bedrag verrekend met het bedrag voor een eventuele vervolgstap!

Ten slot (aanrader!)

De allereerste stap die je moet zetten wanneer betaling uitblijft is het versturen van een ingebrekestelling met een redelijke termijn voor betaling. Wanneer daarna nog steeds betaling uitblijft kun je een advocatenkantoor inschakelen om er meer druk achter te zetten. Lukt het dan nog steeds niet? Dan kunnen er nog gerechtelijke stappen worden ondernomen zodat je uiteindelijk écht je geld terugkrijgt! Heb je hier advies bij nodig? Dan kan je altijd gebruikmaken van de chat rechtsonder of plan hier jouw gratis check-gesprek in!

Gepubliceerd op 12 oktober 2023
thijs_c87800c2e4
Thijs van Holthuijsen linkedin
Thijs van Holthuijsen was werkzaam als Growth Hacker bij FIRM24 en schreef daarbij artikelen over ondernemen. Inmiddels werkt hij bij KWF Kankerbestrijding.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24