Kennisbank

Letteraandelen, aandelen met een bijzonder recht.. toch?

Het kopen van aandelen is helemaal van deze tijd. Iedereen kan tegenwoordig online gemakkelijk aandelen kopen. Normaal gesproken geeft dit je het recht op een deel van de winst en het stemrecht. En wanneer je wilt, kun je je aandeel doorverkopen. Maar sommige aandelen hebben een zogenaamd addertje onder het gras. Die dragen een bijzonder recht of kunnen niet zomaar doorverkocht worden. Dit noem je letteraandelen. In dit artikel lees je alles wat je daarover moet weten.

Wat zijn letteraandelen?

Een aandeel is een financieel instrument dat een bewijs van deelname in het eigendom van een bedrijf vertegenwoordigt. Je hebt verschillende soorten aandelen. Letteraandelen, ook wel soort aandelen genoemd, geven je andere rechten dan ‘gewone' aandelen. De naam geeft het al weg: de aandelen worden gerangschikt aan de hand van letters. Elke letter staat voor een andere groep aandelen. Op deze manier kun je rekening houden met de belangen van verschillende groepen aandeelhouders. De letters helpen met het geven van overzicht. Het recht van een bepaald letteraandeel kan van alles inhouden, bijvoorbeeld een specifiek stemrecht. In de statuten of aandeelhoudersovereenkomst wordt een regeling opgenomen waarin de rechten per letteraandeel staan beschreven.

Situaties waarin letteraandelen van pas komen

Wanneer komen dit soort aandelen dan van pas? Er zijn natuurlijk meerdere situaties denkbaar waarin ze een goede uitkomst bieden, maar er zijn twee situaties in het bijzonder waarin letteraandelen vaak worden gebruikt.

Bedrijfsopvolgingsfinanciering

Wanneer er sprake is van een bedrijfsopvolging, kunnen letteraandelen een goede uitkomst bieden. Het komt namelijk regelmatig voor dat de bedrijfsopvolger niet voldoende financiële middelen heeft om de aandelen van de bedrijfsoverdrager over te nemen. Er kan dan met dit soort aandelen worden bewerkstelligd dat de bedrijfsopvolger meer of een bijzondere vorm van zeggenschap in de onderneming krijgt, terwijl de bedrijfsoverdrager een financieringspositie vervult en een vast dividend krijgt uitgekeerd.

Zachte werknemersparticipatie

Werknemers kunnen aandelen verkrijgen in het bedrijf. Zo hebben ze meer binding en het is fiscaal aantrekkelijk om op deze manier een bonus te kunnen ontvangen ipv met de belaste bonus van 52%. Maar dit is niet altijd betaalbaar voor werknemers. Dan kunnen letteraandelen een uitkomst bieden: werknemers verkrijgen de op deze manier goedkope aandelen die ze alleen recht geven op toekomstige waardestijging in de vorm van dividend.

Invulling van letter aandelen

Onderstaand verschillende voorbeelden van de invulling van letteraandelen. 

Tracking stock

Allereerst kan een letteraandeel recht geven op inkomsten uit bepaalde activa of bepaalde activiteiten binnen de vennootschap. Zo kan een werknemer een aandeel krijgen in zijn of haar specifieke onderdeel van de onderneming. De waarde van het aandeel volgt (trackt) dan deze activa of activiteiten. Dat zorgt voor extra motivatie.

Prioriteitsaandeel

Ook kan het letteraandeel inhouden dat de aandeelhouder met dit bepaalde letteraandeel meer of meer bijzondere zeggenschapsrechten heeft in de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een vetorecht wat betreft de wijziging van statuten.

Aandelen met waardevoorbehoud

Een letteraandeel met waardevoorbehoud kan bijvoorbeeld inhouden dat deze groep aandeelhouders in elk geval een vast dividend ontvangen, los van of er wel of geen winst (en hoeveel winst) er is behaald in die periode.

De verschillende soorten aandelen

Naast de ‘gewone en letteraandelen, zijn er ook nog andere aandelen. De verschillende soorten aandelen zijn: 

  • “Gewone” aandelen;
  • Stemrechtloze aandelen;
  • Winstrechtloze aandelen;
  • Prioriteitsaandelen;
  • Preferente aandelen; Preferente aandelen geven je voorrang op de ‘gewone' aandelen. Dit voorkeursrecht kan bijvoorbeeld inhouden dat de aandeelhouder met preferente aandelen eerder aanspraak kan maken op de dividenduitkering dan de gewone aandeelhouders. Preferente aandelen zorgen ervoor dat de aandeelhouders met intervallen dividend krijgt gestort, los van de winstgevendheid van het bedrijf.
  • Cumulatief preferente aandelen; Cumulatief preferente aandelen hebben nog een extra voordeel. Deze aandelen geven je het recht op uitkering van alle dividend (winstuitkeringen) van de vorige jaren die niet waren uitbetaald vanwege bijvoorbeeld een verlies. Cumulatief preferente aandelen hebben in dat opzicht een klein voordeel.

Letter aandelen met andere rechten en verplichtingen of juist combinaties met de hiervoor gemelde soorten.

Meer weten over dit onderwerp?

Wil je meer informatie over dit onderwerp en graag even sparren met een expert over de verschillende soorten aandelen of wil je precies weten hoe het zit met aandeelhouders? Bij FIRM24 kan dit gratis! 7 dagen per week staan onze adviseurs voor je klaar via de chat of telefonisch.

Gepubliceerd op 25 januari 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24