Kennisbank

Dit zijn de standaardvoorwaarden bij de geruisloze inbreng

Iedere onderneming heeft zo zijn voor- en nadelen. Misschien besloot jij eerder een VOF (vennootschap onder firma) of eenmanszaak op te richten, maar kom je nu tot de conclusie dat je toch liever een BV (besloten vennootschap) of NV (naamloze vennootschap) wilt. Goed nieuws! Want het is mogelijk om je onderneming om te zetten naar een (bestaande) besloten of naamloze vennootschap. Maar aan een omzetting zitten een aantal standaardvoorwaarden waar we je in dit artikel graag over bijpraten, zodat jij precies weet wat je te wachten staat als jij kiest voor een geruisloze omzetting!

Geruisloze inbreng, wat is het?

Kiezen voor een geruisloze omzetting, zijn er nog meer opties dan? Jazeker, de keuze is reuze, want bij een inbreng van de onderneming in een (bestaande) besloten of naamloze vennootschap heb je de keuze uit twee opties. Je kan kiezen voor een geruisloze omzetting en voor een ruisende omzetting. Hoog tijd om even naar het verschil te kijken.

Geruisloze omzetting

Bij een geruisloze inbreng van de onderneming hoeven de goodwill, de stille reserves en de fiscale oudedagsreserve niet afgerekend te worden bij de Belastingdienst. Dit houdt in dat je hier geen inkomstenbelasting over hoeft te betalen en je het meeneemt in de (bestaande) vennootschap. Bovendien hoef je bij een geruisloze omzetting ook geen overdrachtsbelasting te betalen over een bedrijfspand of ander onroerend goed. Je onderneming wordt dus als het ware geruisloos voortgezet tegen de boekwaarde van de oude onderneming.

Ruisende omzetting

Bij een ruisende inbreng van de onderneming wordt de oude onderneming ingebracht in de nieuwe vennootschap tegen de marktwaarde van de oude onderneming. De marktwaarde is een schatting van het bedrag waartegen het bedrijf tussen de verkoper en koper wordt overgedragen. In het geval van ruisende inbreng vindt er een heffing van inkomstenbelasting plaats over de goodwill en de fiscale reserves, namelijk de stille reserves en de oudedagsreserves.

Waarom kiezen voor een geruisloze omzetting?

In sommige gevallen is het slim om voor een geruisloze omzetting te kiezen en brengt deze geruisloze omzetting positieve voordelen met zich mee. Kiezen voor een geruisloze omzetting is bijvoorbeeld slim wanneer er sprake is van goodwill, stille reserves, oudedagsreserves hoger dan € 7000 en onroerend goed. Want, zoals eerder al even voorbij kwam, hoef je deze bij een geruisloze omzetting niet af te rekenen en hoef je hier dus geen inkomstenbelasting over te betalen. Maar er zijn nog meer positieve voordelen. Dit heeft alles te maken met de terugwerkende kracht waarmee je de vennootschap op kan richten. Bij een geruisloze omzetting is een terugwerkende kracht van negen maanden van toepassing. Dit betekent dat wanneer jij met een intentieverklaring hebt aangegeven de intentie te hebben om je onderneming om te zetten naar een vennootschap, je negen maanden hebt om dit ook daadwerkelijk te doen.

Voorbeeld terugwerkende kracht

Stel Ans heeft de intentie om haar onderneming om te zetten naar een vennootschap. De datum 1 januari 2023 is al verstreken, maar ze wil eigenlijk alsnog haar onderneming omzetten dit jaar. Wanneer ze daarna binnen negen maanden, of te wel vóór 1 oktober 2023, een intentieverklaring ondertekend, dan kan ze alsnog van de belastingvoordelen profiteren vanaf 1 januari 2023.

Geruisloze omzetting standaardvoorwaarden: negen op een rij

De geruisloze inbreng is vastgelegd in de wet inkomstenbelasting. Hierbij komen negen standaardvoorwaarden die van toepassing zijn op de geruisloze inbreng vastgesteld door de minister van financiën. We zetten hieronder de negen voorwaarden en beperkingen voor je op een rij:

 • Vervreemding van aandelen

De eerste standaardvoorwaarde is dat er geen vervreemding van aandelen mag plaatsvinden binnen drie jaar na de inbreng van de onderneming. Onder vervreemding verstaan we een overdracht en verkoop van aandelen aan een ander. Vindt er namelijk wel een vervreemding van aandelen plaats binnen drie jaar, dan wordt dit beschouwd als onderdeel van een geheel aan rechtshandelingen die gericht zijn op overname van de onderneming en dit is niet toegestaan. Er is echter wel een uitzondering, namelijk wanneer er sprake is van een aandelenfusie of een juridische fusie. Bij een aandelenfusie of juridische fusie is vervreemding van aandelen wel toegestaan, mits hier verkregen aandelen voor in de plaats komen.

 • De besloten- of naamloze vennootschap als belastingplichtige

De tweede standaardvoorwaarde heeft alles te maken met belasting en winst. Het is noodzakelijk dat de BV of NV direct na het overgangstijdstip als belastingplichtige intreedt in plaats van de overgenomen onderneming. Dit is van belang om de fiscale winst te kunnen berekenen van de ingebrachte onderneming.

 • Vóór het overgangstijdstip geleden verliezen

Het kan zijn dat er verliezen zijn van vóór het overgangstijdstip. Om deze verliezen te verrekenen vindt er een winstsplitsing plaats.

 • Creditering inkomstenbelasting, premies en afronding

De BV of NV mag de ingebrachte onderneming voor sommige zaken crediteren, namelijk voor de premie volksverzekeringen en voor de vóór het overgangstijdstip materieel verschuldigde inkomstenbelasting. Bovendien mag er ook nog een afrondingscreditering plaatsvinden. Onder een afrondingscreditering verstaan we een bedrag van 5% van het aandelenkapitaal met een maximum van € 25.000.

 • 100% deelneming

Wanneer de oprichting van de vennootschap plaatsvindt, moet er een deelneming plaatsvinden van de ondernemer in het volledige geplaatste en gestorte kapitaal.

 • Verkrijgingsprijs

De volgende standaardvoorwaarde heeft alles te maken met de verkrijgingsprijs (artikel 4.21 wet inkomstenbelasting). Onder de verkrijgingsprijs verstaan we de waarde van de aandelen in het economische verkeer waarvoor je de aandelen verkrijgt bij de inbreng van ondernemingen in een vennootschap. Deze verkrijgingsprijs moet namelijk op de som van de fiscale boekwaarden van de ingebrachte vermogensbestanddelen worden gesteld.

 • Deelnemingsvrijstelling

Met deelnemingsvrijstelling (artikel 13 wet vennootschapsbelasting) wordt er voorkomen dat winst van een deelneming die al een keer belast is, nog een keer belast wordt. Dit geldt echter niet in alle gevallen en zo ook niet op alle positieve voordelen van een deelneming. Deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing tot het bedrag waarmee op het overgangstijdstip de waarde van de deelneming de eerdere boekwaarde overtrof. We hebben het dan over de waarde in het economische verkeer van die deelneming en het bedrag tot het overgangstijdstip.

 • Oprichting en inbreng binnen vijftien maanden

Een andere standaardvoorwaarde is dat de inbreng van de oude onderneming en de oprichting van de vennootschap plaatsvindt binnen vijftien maanden na het overgangstijdstip.

 • Akkoord met de voorwaarden en beperkingen

De laatste voorwaarde is misschien wat vanzelfsprekend, maar de belastingplichtige dient akkoord gaan met de standaardvoorwaarden. Dit dient schriftelijk worden gedaan aan de inspecteur die bevoegd is inkomstenbelasting te heffen.

contract

Het verzoek tot geruisloze omzetting

Het omzetten van een onderneming tot een vennootschap gebeurt bij de notaris. De notaris dienst een oprichtingsakte op te stellen en een akte van inbreng. Maar voor je naar de notaris kan is het belangrijk om met een fiscalist alle benodigde informatie te verzamelen en om samen met een fiscalist een intentieverklaring in te dienen bij de Belastingdienst. Het is verstandig om je goed te laten begeleiden tijdens het proces. Op deze manier weet je zeker dat het proces soepel verloopt en dat eventuele fouten niet gerectificeerd moeten worden met hoge kosten als gevolg. Wordt jouw verzoek geweigerd, omdat je niet aan de standaardvoorwaarden voldoet? Dan is het mogelijk om een bezwaar te maken. Dit kan bij besluiten van de Belastingdienst, maar in het geval van een geruisloze inbreng ook bij een bezwaar vatbare beschikking. De inspecteur zal dan opnieuw naar het verzoek kijken.

Hoe kan Firm24 jouw helpen?

Firm24 kan jou op verschillende manieren helpen bij de geruisloze omzetting van je onderneming in een vennootschap. Zowel met vragen, als bij de volledige fiscale begeleiding van de geruisloze omzetting. Heb je eerst nog vragen met betrekking tot de standaardvoorwaarden die bij een geruisloze omzetting komen kijken? Plan dan een gratis check-gesprek in waar een van onze Firm24 adviseurs jou helpt met al je vragen!

Wij regelen je geruisloze omzetting

Het is ook mogelijk om de gehele fiscale begeleiding bij de geruisloze omzetting te regelen via Firm24 in een aantal stappen!

 • Stap 1: De eerste stap is om te zorgen dat je tijdens het gele proces begeleid wordt door een fiscalist die je kan helpen met het opstellen en verzamelen van de juiste documenten die nodig zijn voor de notaris.
 • Stap 2: Na het aanleveren van de juiste documenten aan de notaris zal deze een oprichtingsakte opstellen.
 • Stap 3: Na het opstellen van deze oprichtingsakte zal de notaris een akte van inbreng opstellen waarna alles van de oude onderneming overgaat in de nieuwe vennootschap.

Wil jij meer informatie over hoe Firm24 jou kan helpen bij de geruisloze omzetting? Lees hier meer over fiscale begeleiding van Firm24 bij geruisloze omzetting.

Gepubliceerd op 27 mei 2024
logo_firm24_color_9b432741b9
Firm24 linkedin
Dit is de algemene schrijver binnen ons bedrijf. Meerdere collega's schrijven wel eens over onderwerpen en doen dit onder deze naam.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24