Kennisbank

Dit moet je weten over vennootschapsbelasting (aangifte)

Het betalen van belastingen is meestal niet het leukste aan ondernemen, maar toch krijgt elke ondernemer ermee te maken. Over de behaalde winst van dat jaar wordt belasting betaald, ook wel vennootschapsbelasting. Benieuwd of jouw onderneming vennootschapsbelasting moet betalen en hoe dit precies in zijn werk gaat? Op deze pagina vertellen we je alles over de vennootschapsbelasting.

Wat is vennootschapsbelasting (VPB)?

Je betaalt als onderneming dus vennootschapsbelasting. Dit is een belasting die je betaalt over de winst die je hebt behaald over een boekjaar. De meeste ondernemingen hebben in hun statuten opgenomen dat het boekjaar gelijk loopt aan een kalenderjaar, maar je kunt ook voor een gebroken boekjaar kiezen. Dit is een boekjaar die hiervan afwijkt en langer of korter duurt. Je onderneming moet over de winst vennootschapsbelasting betalen, omdat de in Nederland gevestigde ondernemingen het voordeel hebben gebruik te kunnen maken van de Nederlandse economie. Je onderneming valt onder Nederlandse belasting als de feitelijke leiding plaatsvindt in Nederland.

Waarom wordt er vennootschapsbelasting geheven?

De vennootschapsbelasting in Nederland wordt geheven om drie redenen:

  • De onderneming heeft profijt van de economische infrastructuur en bijzondere voordelen vanuit de onderneming.
  • De winst betreft uiteindelijk het inkomen van de aandeelhouder.
  • Zo wordt ervoor gezorgd dat Nederland een voordelige plek is voor internationale bedrijven om zich hier te vestigen.

Ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen

Niet alle ondernemingen zijn verplicht vennootschapsbelasting te betalen. Maar wanneer je een rechtspersoon hebt dan moet je wel aangifte vennootschapsbelasting doen. Hieronder vallen BV'sNV's en coöperaties. Voor personenvennootschappen (eenmanszaak, vof, maatschap, etc.) ligt dit anders. De personen in deze ondernemingen moeten namelijk al belasting betalen over de winst die zij uit de onderneming ontvangen, meestal in de vorm van inkomstenbelasting. Stichtingen en verenigingen hoeven alleen in sommige gevallen VPB-aangifte te doen: als de organisatie met bepaalde activiteiten winst(en) wilt behalen of als de organisatie bewust met ondernemingen concurreert die wél vennootschapsbelasting moeten betalen.

Waarover moet vennootschapsbelasting worden betaald?  

Een onderneming betaalt vennootschapsbelasting over de winst die is gemaakt. Het is daarom van belang om te weten wat er nou precies onder de winst valt. Het gaat om de ‘jaarwinst' van de onderneming: hoeveel winst en verlies de onderneming in dat jaar heeft gemaakt. Er moet rekening worden gehouden met een aantal factoren:

  • De winst hoeft pas te worden belast, als het geld daadwerkelijk binnen is gekomen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsmiddel dat is verkocht. 
  • Er moet rekening worden gehouden met verliezen die worden verwacht. Bijvoorbeeld wanneer je nog van iemand geld hoort te ontvangen, maar deze persoon failliet is verklaard.
  • De opbrengsten en kosten moeten op hetzelfde jaar betrekking hebben. Als er een bedrijfsmiddel wordt gekocht in oktober 2023 en betaald in 2024, dient het bedrag te worden opgenomen in de kosten van 2024.

Aangifte doen voor de vennootschapsbelasting

Je doet eerst zelf aangifte van de vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst. Hierin geef je aan hoeveel winst de onderneming heeft gemaakt. Vervolgens ontvang je een belastingaanslag. In deze brief van de belastingdienst staat hoeveel belasting je onderneming nog moet betalen of terugkrijgt, op basis van het doorgegeven winstbedrag. De aangifte kun je regelen via ‘Mijn Belastingdienst', ‘Aangifte of administratiesoftware' of bij een fiscale dienstverlener. De aangifte moet elk jaar na afloop van het boekjaar van de onderneming worden gedaan, uiterlijk 1 juni van het volgende kalenderjaar. Nadat je aangifte vennootschapsbelasting hebt gedaan krijg je een voorlopige aanslag met hierin het bedrag dat je moet betalen, gebaseerd op een schatting. Na de voorlopige aanslag krijg je een definitieve aanslag.

Deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid

Het kan voorkomen dat ondernemingen samen een groep vormen. De moederonderneming houdt dan aandelen in de dochteronderneming. In principe is elke onderneming belastingplichtig, maar er is een uitzondering voor de deelnemingsvrijstelling en wanneer er sprake is van een fiscale eenheid. In dat geval is het mogelijk om geen belastingplicht te hebben.

Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling geldt bij een moederonderneming die minstens 5% van de aandelen in de dochteronderneming houdt en zorgt ervoor dat de winst die al is belast bij de dochteronderneming niet nog een keer hoeft te worden belast bij de moederonderneming. 

De fiscale eenheid

Bij de fiscale eenheid worden meerdere belastingplichtigen belast alsof er sprake is van één belastingplichtige. Eventuele winsten en verliezen kunnen dan onderling met elkaar worden verrekend. Zo wordt de uiteindelijke winst minder zwaar belast. Er moet voor fiscale eenheid wel zijn voldaan aan twee voorwaarden: alle ondernemingen moeten in Nederland zijn gevestigd en de moederonderneming moet 95% van de aandelen in de andere ondernemingen houden. 

Verrekenbare verliezen en niet-verrekenbare verliezen

Voor de VPB geldt als uitgangspunt dat je verliezen kunt verrekenen met je belastbare winst. Hierbij geldt het ‘carry back, carry forward' principe: je verrekent eerst de verliezen met de winst van het voorgaande boekjaar. Vervolgens kun je de verliezen verrekenen met toekomstige winsten. De Belastingdienst stelt de verliezen vast en stuurt een brief waarop de verliezen van de vennootschap staan vermeld. Maar niet alle verliezen zijn verrekenbaar. In de volgende drie situaties gelden aanvullende voorwaarden voor het verrekenen van verliezen:

  • Wanneer het uiteindelijke aandelenbelang in de vennootschap voor 30% of meer is toegenomen of afgenomen. Verliezen kunnen dan niet meer verrekend worden.
  • Wanneer de Belastingdienst een onderneming voor het eerst als beleggingsinstelling aanmerkt, zijn de verliezen van de onderneming niet aftrekbaar. Dit is het geval als het doel en de feitelijke werkzaamheden bestaan uit het beleggen van het vermogen.

Tot slot

Klaar om de vennootschapsbelasting voor jouw onderneming soepel te regelen? De bij ons aangesloten experts helpen je graag verder met de aangifte. Laat de cijfers voor je werken! Klik hier en neem contact op met onze professionals!

Gepubliceerd op 27 mei 2024
Charlotte Russel linkedin
Charlotte Russel is student Notarieel Recht én juridisch content specialist.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24