Kennisbank

Wat is een pro forma beroepschrift?

Ben jij het niet eens met een beslissing van een overheidsorgaan? En wijst dit orgaan daarna ook nog eens jouw bezwaar tegen deze beslissing af? Dan heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de bestuursrechter. Het is daarbij wel van belang om een gemotiveerde argumentatie te geven. Soms is hier meer tijd voor nodig dan de termijn waarbinnen je het beroepschrift moet opsturen. Het is gelukkig mogelijk om uitstel te vragen door middel van een pro forma beroepschrift. In dit artikel vind je alles wat je over een pro forma beroepschrift moet weten!

Wat is een beroepschrift?

In een beroepschrift geef je gemotiveerd aan waarom je het niet eens bent met een beslissing op bezwaar van een overheids- of bestuursorgaan. Bij een overheidsorgaan kun je denken aan bijvoorbeeld de gemeenteraad of minister. Zo’n overheidsorgaan neemt veel besluiten die betrekking hebben op een burger, zoals het verlenen van een vergunning of het bepalen van de waarde van jouw huis. Bezwaar tegen zo’n overheidsbesluit geschiedt door middel van een bezwaarschrift. In een bezwaarschrift geef je gemotiveerd aan waarom je het niet eens bent met een besluit van een overheidsorgaan. Heb je de bezwaarschriftprocedure doorlopen, dan is het mogelijk om een beroepschrift in te dienen. In een beroepschrift leg je duidelijk uit waarom je het niet eens bent met de beslissing die is gemaakt op het bezwaarschrift. Een beroepschrift dien je bij de rechtbank (sector bestuursrecht) in.

Wat is een pro forma beroepschrift?

Het is niet altijd mogelijk om binnen deze 6 weken een beroepschrift in te dienen. Door het indienen van een pro forma beroepschrift heb je de mogelijkheid om uitstel te vragen. Hierdoor heb je voldoende tijd om een concreet inhoudelijk beroepschrift op te stellen. De pro forma betekenis is ‘voor de vorm’. Procederen in het bestuursrecht is vaak gebonden aan strikte regels. Het pro forma beroepschrift is een formaliteit en noodzakelijk om later je beroepschrift nog te mogen indienen.

Wat staat er in een pro forma beroepschrift?

Een pro forma beroepschrift bevat onder meer de volgende informatie:

  • De omschrijving van de beslissing waartegen je in beroep gaat;
  • Het bericht dat je tegen de beslissing eerst tijdig bezwaar hebt gemaakt;
  • De omschrijving van beslissing op het bezwaar;
  • De datum waarop de beslissing op je bezwaar is verstuurd;
  • De mededeling dat je op later tijdstip (na het termijn van zes weken) je beroepschrift indient;
  • Een verzoek om je beroepschrift later in te dienen en hiervoor een datum te krijgen.

Het is verstandig om je beroepschrift aangetekend te versturen naar de rechtbank. Op het moment dat de rechtbank het beroepschrift niet ontvangt, kan je alsnog met het verzendbewijs aantonen dat je het beroepschrift binnen de termijn hebt verzonden.

De termijn waarbinnen je in beroep kan gaan

De termijn is heel belangrijk! Je hebt 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. Deze termijn start op de dag dat de beslissing op het bezwaar is verzonden of uitgereikt. Ook kan de bekendmaking van de beslissing via een dagblad of huis-aan-huisblad gebeuren. De termijn van 6 weken moet je goed in de gaten houden. Op het moment het beroepschrift niet op tijd is opgestuurd of afgegeven, wordt het beroep niet meer in behandeling genomen. Het beroepschrift wordt dan zogenaamd ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. Wanneer een beroepschrift niet-ontvankelijk is verklaard heb je geen mogelijkheden meer om de beslissing op het bezwaar aan te vechten.

Hoe verloopt de beroepsprocedure?

Een (pro forma) beroepschrift kan je pas indienen als je de bezwaarprocedure hebt doorlopen. Nadat je de pro forma beroepschrift hebt ingediend binnen de termijn, bepaalt de rechter een termijn waarbinnen je het inhoudelijke beroepschrift moet indienen. Na het indienen van het inhoudelijke beroepschrift bekijkt de rechter alle stukken. De rechter kan aan de hand van deze stukken een beslissing maken of aanvullende informatie vragen. Daarnaast kan de rechter ook tot een hoorzitting besluiten. Je bent niet verplicht om op deze hoorzitting verschijnen, maar het is wel verstandig! Je kan tot één week van te voren doorgeven welke deskundige en/of getuigen je mee wilt nemen. Na de hoorzitting neemt de rechter een beslissing.

Contract

Heb je een advocaat nodig als je in beroep gaat?

Om in beroep te gaan is een advocaat niet verplicht. Als het gaat om ingewikkelde zaken of als er grote belangen op het spel staan, kan het wel verstandig zijn om je te laten bijstaan door een advocaat.

Tot slot (aanrader)

Met het procederen door middel van een beroepschrift ben je vaak aan veel strikte regels gebonden. Een fout hierin heeft meestal ernstige gevolgen. Vraag daarom één van onze deskundige om advies! Dat kun je doen via een gratis checkgesprek. Plan hier een gratis checkgesprek in!

Gepubliceerd op 11 december 2023
Floor Willemse linkedin
Floor is student Life Science and Technology en Rechten en daarnaast juridische content schrijver bij FIRM24.

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Dankzij jarenlange ervaring weten wij ondernemers te helpen met het juiste advies.

Bel ons op +31 (0)20 30 80 675
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Chat met een adviseur
Ma t/m Do
09:00 - 22:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Sales team Firm24